Σάββατο 22 Ιουνίου 2013

Σχετικά με την συνέχιση του Πραξικοπήματος

Γράφει ο Σωτήρης Τσουκαρέλης
Πολύς τηλεοπτικός, πολιτικός, δημόσιος χρόνος έχει καταναλωθεί για την ερμηνεία της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πολύ μελάνι έχει χυθεί πάνω σε αλληλοαναιρούμενες ερμηνείες και τακτικούς διαξιφισμούς. Πολύ έχει «ανοίξει» και η συζήτηση γύρω από το θέμα της ΕΡΤ, η οποία μάλιστα έχει αρχίσει να γίνεται ενδιαφέρουσα και άκρως αποκαλυπτική για τις επερχόμενες πολιτικές και για τον προτεινόμενο τρόπο άσκησης της εξουσίας. Και δεν θα ήταν καθόλου αδιάφορη ή περιττή όλη αυτή συζήτηση, αν διεξάγονταν στη σωστή χρονική στιγμή, αν γινόταν στο σωστό ταιμινγκ. Παρόλα αυτά, η συζήτηση διεξάγεται σε χρόνο κατά τον οποίο θα έπρεπε να υλοποιούνται ειλημμένες αποφάσεις και μάλιστα άμεσα εκτελεστέες. Θυμίζουμε στον Ελληνικό Λαό, ότι η μόνη άμεσα εκτελεστέα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, και η οποία δεν επιδέχεται αμφισβήτησης ή διχογνωμίας, αφορά το (άμεσο) άνοιγμα των συχνοτήτων του Δημόσιου Φορέα (ενημέρωσης-ραδιοτηλεόρασης). Μιας και ο κύριος Σαμαράς και οι Υπουργοί Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη δεν έχουν υλοποιημένο ή άμεσα υλοποιήσιμο φορέα Δημόσιας Ενημέρωσης, καλούνται να υλοποιήσουν πάραυτα τη μόνη άμεσα υλοποιήσιμη πρόταση που έχει κατατεθεί δημόσια από τους εργαζόμενους, τα συνδικάτα και την πλειοψηφία του ελληνικού λαού και δεν είναι άλλη από την άμεση επαναλειτουργία της ΕΡΤ με το πρόγραμμα και το προσωπικό, που είχε πριν αυτή καταργηθεί βιαίως.... Τονίζουμε, ότι κάθε στιγμή που περνάει χωρίς να εκτελείται η συγκεκριμένη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, πρόκειται για χρόνο ανομίας, πρόκειται για χρόνο κατάργησης, κατάλυσης ή έστω αναστολής των νόμων του Ελληνικού Κράτους. Σε όλο αυτό το διάστημα (από την ώρα έκδοσης της απόφασης του ΣτΕ μέχρι και αυτή τη στιγμή), οι υπουργοί Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη είναι έκνομοι-παράνομοι, καθώς αρνούνται να εφαρμόσουν το Σύνταγμα και τους Νόμους του Κράτους και γι αυτό είναι υπόλογοι στη Δικαιοσύνη και στον Ελληνικό Λαό. Ο κύριος Σαμαράς υποχρεούται, έστω και εκπρόθεσμα, να επαναφέρει σε ισχύ το Σύνταγμα και τους νόμους, ειδάλλως οι πράξεις του θεωρούνται εχθρικές προς το πολίτευμα και τους πολίτες του Ελληνικού Κράτους. Ωστόσο, επειδή διανύουμε ήδη το 3ο 24ωρο από την αναστολή των Νόμων του Κράτους και την 10η ημέρα από την αρχική καταστρατήγηση του Συντάγματος, επαφίεται στην προσωπική κρίση του κάθε πολίτη της χώρας, η ενεργοποίηση ή μη του άρθρου 120 του Συντάγματος, με τις ευθύνες γι αυτό να βαρύνουν εξολοκλήρου όσους αρνούνται την εφαρμογή του Συντάγματος και των Νόμων του Ελληνικού Κράτους. Μεγάλη ευθύνη φέρουν επίσης όσοι φορείς και θεσμικοί παράγοντες δεν εξαντλούν τις δοσμένες θεσμικές δυνατότητες για την ανατροπή της ήδη πολυήμερης εκτροπής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: