Σάββατο 22 Ιουνίου 2013

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Απαγορεύεται η ιδιωτικοποίηση του νερού

Άλλο ένα μεγάλο πλήγμα στο success story του κύριου Σαμαρά έρχεται μετά την ανακοίνωση που εξέδωσε ο επίτροπος Μισέλ Μπαρνιέ, σύμφωνα με την οποία αποσύρεται από την κοινοτική οδηγία το τμήμα που επέτρεπε με προϋποθέσεις την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών και των υποδομών δικτύου του νερού.
Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την έντονη πίεση που άσκησαν οι πολίτες της Ευρώπης που συνέλλεξαν πάνω από ενάμιση εκατομμύριο υπογραφές σε σχετικό κείμενο διαμαρτυρίας. Για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία διαβάστε παρακάτω το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης του Επιτρόπου.
Δήλωση του επίτροπου Μισέλ Μπαρνιέ για την εξαίρεση του νερού από την κοινοτική οδηγία..
Εδώ και μήνες, υπήρχαν αναφορές ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να ιδιωτικοποιήσει το νερό από την πίσω πόρτα, μέσω των προτάσεών της για εξαιρέσεις.
Αυτή δεν ήταν ποτέ η πρόθεση (της επιτροπής), ούτε είχε σχέση με την πραγματικότητα.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας σχετικά με τις εξαιρέσεις φπρος βελτίωση της νομικής ασφάλειας για τις αναθέτουσες αρχές και τους φορείς σε όλη την Ευρώπη, σε ένα οικονομικά σημαντικό πεδίο, καθώς και για την εξασφάλιση της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης στην εσωτερική αγορά.
Σε κανένα σημείο η Επιτροπή δεν πρότεινε, ή ακόμη δεν ενθάρρυνε, την ιδιωτικοποίηση δημόσιων υπηρεσιών, όπως το νερό. Η απόφαση για το πώς θα λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες είναι στα χέρια των κρατών-μελών, καθώς και των τοπικών αρχών τους. Και θα παραμείνει έτσι.
Παρά τις επανειλημμένες διευκρινίσεις, γεγονός είναι ότι παραμένει μια διαδεδομένη αντίληψη ότι η Επιτροπή προσπαθεί να πιέσει για ιδιωτικοποιήσεις, κυρίως όσον αφορά το νερό. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων σχετικά με την οδηγία για τις εξαιρέσεις έχω προσπαθήσει να κάνω το κείμενο σαφέστατο ιδιαίτερα για αυτό το σημείο προκειμένου να καθησυχαστούν οι πολίτες ότι το νερό δεν θα ιδιωτικοποιηθεί.
Παρόλο που δεν υπήρχε τέτοιος κίνδυνος, είναι γεγονός ότι οι πολίτες (της Ευρώπης) ακόμα το σκέφτονται και έχουν κάνει ξεκάθαρη την θέση τους για το συγκεκριμένο ζήτημα. Κατανοώ πλήρως γιατί οι πολίτες είναι αγανακτισμένοι και αναστατωμένοι όταν ακούν ότι οι υπηρεσίες του νερού μπορεί να ιδιωτικοποιηθούν παρά τη θέλησή τους. Θα ένοιωθα το ίδιο αν υπήρχε τέτοιος κίνδυνος.
Η αγωνία του κόσμου οδήγησε στην πρώτη Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία και ήδη 1.5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν υπογράψει τη διαμαρτυρία για το νερό.
Παρά τις αλλαγές στο νομικό κείμενο και την συνεισφορά όλων των πολιτικών κομμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατά την άποψή μου το κείμενο που έχουμε τώρα σε σχέση με το νερό δεν είναι ικανοποιητικό για κανέναν: Δεν παρέχει τις διασφαλίσεις που περιμένουν οι πολίτες και προκαλεί κατακερματισμό στην ενιαία αγορά.
Για αυτό η καλύτερη λύση είναι να αφαιρέσουμε το νερό από την κοινοτική οδηγία για της εξαιρέσεις. Είναι καθήκον μας να λάβουμε υπόψη την ανησυχία που εκφράζεται από τόσους πολλούς πολίτες. Θα προτείνω στον Πρόεδρο Μπαρόζο και στους συνεργάτες Επίτροπους να επικυρώσουν αυτή την απόφαση. Η επιτροπή φυσικά θα συνεχίσει να παρακολουθεί προσεκτικά την κατάσταση στον τομέα του νερού.
Ελπίζω ότι αυτό θα εξασφαλίσει τους πολίτες για το ότι η Επιτροπή ακούει και ανοίγει τον δρόμο για μια συναινετική συμφωνία επί των προτάσεων για τις εξαιρέσεις στις επόμενες ημέρες.
Έχω εργαστεί πολύ στενά με το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα με το Φίλιπ Γιούβιν, τον εισηγητή κατά την διάρκεια των τελευταίων μηνών. Πιστεύω ότι τώρα μπορούμε να κλείσουμε αυτό το σημαντικό θέμα.
thepressproject.gr
Άλλο ένα μεγάλο πλήγμα στο success story του κύριου Σαμαρά έρχεται μετά την ανακοίνωση που εξέδωσε ο επίτροπος Μισέλ Μπαρνιέ, σύμφωνα με την οποία αποσύρεται από την κοινοτική οδηγία το τμήμα που επέτρεπε με προϋποθέσεις την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών και των υποδομών δικτύου του νερού.
Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την έντονη πίεση που άσκησαν οι πολίτες της Ευρώπης που συνέλλεξαν πάνω από ενάμιση εκατομμύριο υπογραφές σε σχετικό κείμενο διαμαρτυρίας. Για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία διαβάστε παρακάτω το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης του Επιτρόπου.

Δήλωση του επίτροπου Μισέλ Μπαρνιέ για την εξαίρεση του νερού από την κοινοτική οδηγία

Εδώ και μήνες, υπήρχαν αναφορές ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να ιδιωτικοποιήσει το νερό από την πίσω πόρτα, μέσω των προτάσεών της για εξαιρέσεις.

Αυτή δεν ήταν ποτέ η πρόθεση (της επιτροπής), ούτε είχε σχέση με την πραγματικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας σχετικά με τις εξαιρέσεις φπρος βελτίωση της νομικής ασφάλειας για τις αναθέτουσες αρχές και τους φορείς σε όλη την Ευρώπη, σε ένα οικονομικά σημαντικό πεδίο, καθώς και για την εξασφάλιση της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης στην εσωτερική αγορά.

Σε κανένα σημείο η Επιτροπή δεν πρότεινε, ή ακόμη δεν ενθάρρυνε, την ιδιωτικοποίηση δημόσιων υπηρεσιών, όπως το νερό. Η απόφαση για το πώς θα λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες είναι στα χέρια των κρατών-μελών, καθώς και των τοπικών αρχών τους. Και θα παραμείνει έτσι.

Παρά τις επανειλημμένες διευκρινίσεις, γεγονός είναι ότι παραμένει μια διαδεδομένη αντίληψη ότι η Επιτροπή προσπαθεί να πιέσει για ιδιωτικοποιήσεις, κυρίως όσον αφορά το νερό. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων σχετικά με την οδηγία για τις εξαιρέσεις έχω προσπαθήσει να κάνω το κείμενο σαφέστατο ιδιαίτερα για αυτό το σημείο προκειμένου να καθησυχαστούν οι πολίτες ότι το νερό δεν θα ιδιωτικοποιηθεί.

Παρόλο που δεν υπήρχε τέτοιος κίνδυνος, είναι γεγονός ότι οι πολίτες (της Ευρώπης) ακόμα το σκέφτονται και έχουν κάνει ξεκάθαρη την θέση τους για το συγκεκριμένο ζήτημα. Κατανοώ πλήρως γιατί οι πολίτες είναι αγανακτισμένοι και αναστατωμένοι όταν ακούν ότι οι υπηρεσίες του νερού μπορεί να ιδιωτικοποιηθούν παρά τη θέλησή τους. Θα ένοιωθα το ίδιο αν υπήρχε τέτοιος κίνδυνος.

Η αγωνία του κόσμου οδήγησε στην πρώτη Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία και ήδη 1.5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν υπογράψει τη διαμαρτυρία για το νερό.

Παρά τις αλλαγές στο νομικό κείμενο και την συνεισφορά όλων των πολιτικών κομμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατά την άποψή μου το κείμενο που έχουμε τώρα σε σχέση με το νερό δεν είναι ικανοποιητικό για κανέναν: Δεν παρέχει τις διασφαλίσεις που περιμένουν οι πολίτες και προκαλεί κατακερματισμό στην ενιαία αγορά.

Για αυτό η καλύτερη λύση είναι να αφαιρέσουμε το νερό από την κοινοτική οδηγία για της εξαιρέσεις. Είναι καθήκον μας να λάβουμε υπόψη την ανησυχία που εκφράζεται από τόσους πολλούς πολίτες. Θα προτείνω στον Πρόεδρο Μπαρόζο και στους συνεργάτες Επίτροπους να επικυρώσουν αυτή την απόφαση. Η επιτροπή φυσικά θα συνεχίσει να παρακολουθεί προσεκτικά την κατάσταση στον τομέα του νερού.

Ελπίζω ότι αυτό θα εξασφαλίσει τους πολίτες για το ότι η Επιτροπή ακούει και ανοίγει τον δρόμο για μια συναινετική συμφωνία επί των προτάσεων για τις εξαιρέσεις στις επόμενες ημέρες.

Έχω εργαστεί πολύ στενά με το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα με το Φίλιπ Γιούβιν, τον εισηγητή κατά την διάρκεια των τελευταίων μηνών. Πιστεύω ότι τώρα μπορούμε να κλείσουμε αυτό το σημαντικό θέμα. - See more at: http://www.thepressproject.gr/article/44431/Europaki-Epitropi-pagoreuetai-i-idiotikopoiisi-tou-nerou#sthash.HNSK0LkC.dpuf

Δεν υπάρχουν σχόλια: