Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014

Σοφία Σακοράφα: Σκόπιμη η υποβάθμιση της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔΑ)

Τη σκόπιμη υποβάθμιση της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔΑ) από την πλευρά της κυβέρνησης αναδεικνύει η Σοφία Σακοράφα με ερώτησή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σημειώνεται ότι η Ε.Ε. χρηματοδοτεί εξολοκλήρου τις εκπαιδευτικές δαπάνες της ΕΣΔΔΑ με στόχο τη δημιουργία υψηλά ειδικευμένων στελεχών για το Δημόσιο Τομέα.
Η ευρωβουλευτής καλεί την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να διασφαλίσει τα αποτελέσματα για τα οποία χρηματοδοτείται η ΕΣΔΔΑ, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του στελεχιακού δυναμικού της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:
“ Η Ε.Ε. χρηματοδοτεί τις εκπαιδευτικές δαπάνες της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία έχει ως αποστολή τη δημιουργία υψηλά ειδικευμένων στελεχών για το Δημόσιο Τομέα. Με τον τρόπο αυτό η Ε.Ε. αξιοποιεί τους πόρους των Διαρθρωτικών Ταμείων με σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.
Δύο πρόσφατοι νόμοι της ελληνικής κυβέρνησης δυσχεραίνουν και ακυρώνουν αυτή την προσπάθεια της ΕΕ:
α) Με το Ν.4275/2014 δίνεται η δυνατότητα στους πολιτικούς προϊσταμένους να τοποθετούν σε θέσεις ευθύνης στην κεντρική δημόσια διοίκηση ανθρώπους της επιλογής τους, αυθαίρετα και χωρίς εγγύηση ότι διαθέτουν τα υψηλότερα προσόντα και τις βέλτιστες δεξιότητες (άρθρο 5, παράγραφο 1, εδάφια α και β), με αποτέλεσμα να παρακάμπτονται στην ιεραρχική εξέλιξη οι απόφοιτοι του ΕΣΔΔΑ.
β) Με το Ν.4305/2014 υποβαθμίστηκε το υψηλό επίπεδο των εξεταζόμενων γνώσεων και δεξιοτήτων στη διαγωνιστική διαδικασία εισαγωγής στην ΕΣΔΔΑ, αλλοιώνοντας και υποβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που εξασφάλιζαν την εισαγωγή στην ΕΣΔΔΑ.

Ερωτάται η επιτροπή
ποιές πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει ώστε να διασφαλίσει τα αποτελέσματα για τα οποία χρηματοδοτεί το συγκεκριμένο θεσμό (ΕΣΔΔΑ) με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του στελεχιακού δυναμικού της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης; ”

Δεν υπάρχουν σχόλια: