Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2012

«Για την Εθελοδουλεία»


«Πώς γίνεται τόσοι άνθρωποι... τόσα έθνη να υποκύπτουν σ' έναν μόνο τύραννο,
που δεν έχει άλλη δύναμη από εκείνη που του δίνουν;
Που δεν έχει τη δυνατότητα να τους βλάψει, εκτός από τη δική τους επιθυμία να τον υπομείνουν.
Που δεν θα μπορούσε να κάμει κακό άλλο, εκτός από εκείνο που θέλουν οι ίδιοι να δέχονται, αντί να του αντισταθούν»

 Etienne La Boetie
«Για την Εθελοδουλεία»

Δεν υπάρχουν σχόλια: