Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

A.ΤΣΊΠΡΑΣ η υποψηφιότητα για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γίνεται σύμβολο της αντίστασης ολόκληρης της κοινωνίας....

Rompre et refonder l'Europe,La candidature de A. TSIPRAS à la présidence de la Commission Européenne devient symbole de la résistance de toute une société à l’austérité, mais aussi de la capacité de la nouvelle Gauche à matérialiser le consensus populaire sur les objectifs à atteindre pour le rétablissement des valeurs démocratiques, sociales et écologiques en Europe, et pour la sortie d’une crise polymorphe, avec comme point de départ la lutte contre le chômage.
Δείτε τη μετάφραση
Διάλειμμα και την επανέναρξη της Ευρώπης, ο A.ΤΣΊΠΡΑΣ η υποψηφιότητα για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γίνεται σύμβολο της αντίστασης ολόκληρης της κοινωνίας στη λιτότητα, αλλά και της ικανότητας της Νέας Αριστεράς να υλοποιήσει τη λαϊκή συναίνεση σχετικά με τους στόχους για την αποκατάσταση των τιμών Ευρώπη δημοκρατική, κοινωνικά και οικολογικά, και την έξοδο από ένα πολυμορφικό επίθεση Ξεκινώντας με την καταπολέμηση της ανεργίας. (Μεταφράστηκε από: Bing)

Δεν υπάρχουν σχόλια: