Παρασκευή, 18 Απριλίου 2014

Επίκαιρη ερώτηση Σοφίας Σακοράφα για αποζημιώσεις - δεδουλευμένα απολυμένων της ΕΡΤ

Πότε θα γίνει η καταβολή των αποζημιώσεων των εργαζομένων της ΕΡΤ, οι οποίοι είχαν συμβάσεις αορίστου χρόνου με το Προεδρικό Διάταγμα Παυλόπουλου, όπως επίσης και η καταβολή των δεδουλευμένων τους, δηλαδή, οι υπερωριες και τα Σαββατοκύριακα από Νοέμβριο 2012 μέχρι την 11ηΙουνίου 2013 καθώς και η κανονική άδεια του 2013, ερωτά τον υπουργό Οικονομικών η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Σοφία Σακοράφα.
Ακολουθεί αναλυτικά το κείμενο της επίκαιρης ερώτησης της Σοφίας Σακοράφα
Προς τον Υπουργό : Οικονομικών Κο Ιωάννη Στουρνάρα  Θέμα: “Ο υπολογισμός των αποζημιώσεων των απολυμένων της ΕΡΤ συμβασιούχων αορίστου χρόνου με το Π.Δ. Παυλόπουλου” (1500 εργαζόμενοι)

Παρότι έχουν παρέλθει έντεκα μήνες από την παράνομη, αντισυνταγματική και άκυρη απόλυση των εργαζομένων  στην ΕΡΤ, την ακυρότητα της οποίας διεκδικούν στην ελληνική δικαιοσύνη με πάνω από 2000 αγωγές ακυρότητας, το Ελληνικό Δημόσιο εξακολουθεί να μην εκπληρώνει ούτε τη στοιχειώδη υποχρέωσή του για καταβολή των δεδουλευμένων και των νόμιμων αποζημιώσεων απόλυσης.
          Επειδή γινόμαστε κοινωνοί διαφόρων πληροφοριών, φημών κ.λπ. περί συνυπολογισμού στον συνολικό χρόνο εργασίας της προϋπηρεσίας τους στην ΕΡΤ, π.χ. μόνο από το 2002, όπως  και άλλων αυθαίρετων χρονικών ορόσημων από διάφορους νομικούς κύκλους, είτε της δήθεν Δημόσιας Τηλεόρασης, είτε του Υπουργείου Οικονομικών.
Επειδή το ζήτημα αυτό αφορούσε τον ξεκάθαρο νόμιμο τρόπο υπολογισμού της αποζημίωσης, όπως ορίζει ο Νόμος 3320/2005 (του Κου Παυλόπουλου), έτσι ώστε να προσμετρηθεί στον συνολικό χρόνο απασχόλησής τους το σύνολο του χρόνου που έχουν διανύσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου, πριν το Νοέμβριο του 2006.
Επειδή έως τώρα δεν έχει σταλεί κάποιο έγγραφο σε κανένα απολυμένο προκειμένου  που να  μας γνωστοποιεί το ύψος της αποζημίωσής τους.
Επειδή ο νόμος 3320/2005 άρθρο 1 παρ. 4 είναι σαφής αφού ορίζει «Οι κατατασσόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές της θέσης τους από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης κατάταξης τους. Ο χρόνος των συμβάσεων μίσθωσης έργου των κατατασσόμενων, λογίζεται για όλες τις συνέπειες ότι έχει διανυθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου».
Επειδή και η διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠΕΣ (ΔΙΠΙΔΔ/Β18/463/ΟΙΚ.8791 Της 5ης Μαΐου 2005),.σελ. 4. .κεφάλαιο με τίτλο: β. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ διευκρινίζει«… Επειδή , σύμφωνα με τη διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 1 του νόμου 3320/2005, ο χρόνος των συμβάσεων μίσθωσης έργου λογίζεται , για όλες τις συνέπειες, ότι έχει διανυθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, τούτο συνεπάγεται ότι και ο χρόνος που έχει διανυθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για όλες τις συνέπειες».  
Επειδή η Πολιτεία εφαρμόζοντας την Ευρωπαϊκή Οδηγία 70/1999 για τη μονιμοποίηση των εργαζομένων το 2006, για να μη διασυρθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αναγνώρισε ότι οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που είχαν οι εργαζόμενοι ήταν ψευδώνυμες και ότι πίσω από αυτές υποκρύπτονταν τύποις και ουσιαστικά συμβάσεις αορίστου χρόνου.
Ερωτάται  ο κ. Υπουργός
1.     Πότε και δεδομένων όλων των παραπάνω θα γίνει η καταβολή δεδουλευμένων ήτοι υπερωρίες, Σαββατοκύριακα από Νοέμβριο 2012 μέχρι την 11η Ιουνίου 2013 και την κανονική άδεια του 2013, η οποία αφού έκλεισε στις 11 Ιουνίου 2013 την χρωστούν εις ολόκληρο επί δύο, αφού δεν καταβλήθηκε μέσα στο 2013, ως όφειλαν να τους την πληρώσουν;
 
2.     Πότε θα ολοκληρωθεί η καταβολή αποζημίωσης δεδομένου ότι έχουν δοθεί τέσσερις μισθοί: 21 Ιουνίου 2013-2 μισθοί και 11 Αυγούστου 2013-2 μισθοί ενώ δεν έχει ανακοινωθεί το σύνολο της αποζημίωσης σε κανέναν από τους δημοσιογράφους, τεχνικούς και διοικητικούς(σύνολο 2656 απολυμένοι).
 
Η ερωτώσα Βουλευτής
______________
Σοφία Σακοράφα

Δεν υπάρχουν σχόλια: