Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

Στην Ευρώπη της «ανάπτυξης»… πάνω από 120 εκ. άνθρωποι σε κίνδυνο φτώχειας

...η Ελλάδα βρίσκεται καβάλα στο άρμα της φτώχειας - στην 3η θέση ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε.
Με το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας να προσεγγίζει το 35,7% η Ελλάδα, βρίσκεται στην τρίτη θέση από το τέλος στην κατάταξη ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολουθούν η Ρουμανία με 40,4% και η Βουλγαρία με ποσοστό 48%.
Η διαχρονική εξέλιξη του ποσοστού αυτού από το 2005 μέχρι το 2013, αλλά και η έκφραση σε απόλυτους αριθμούς στο σύνολο των χωρών της Ευρώπης (για το 2013) παρουσιάζονται στα δύο γραφήματα.

Στην Ευρώπη της "ανάπτυξης"... πάνω από 120 εκ. άνθρωποι σε κίνδυνο φτώχειας

Κατά την εξέταση των στοιχείων για τις 7 ακόλουθες χώρες (Ελλάδα, Γερμανία, Ολλανδία, Λετονία, Ισπανία, Κύπρος και Πολωνία), παρατηρούμε πως όσον αφορά στην Ελλάδα, η αύξηση του ποσοστού των ανθρώπων που απειλούνται από τη φτώχεια, είναι τεράστια ειδικά την τελευταία τετραετία των μνημονίων. Η αλήθεια είναι φυσικά πως και πριν το 2010, το ποσοστό αυτό κινούνταν σε υψηλά επίπεδα, συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.
Αστάθεια με σαφείς τάσεις μείωσης εμφανίζει το αντίστοιχο ποσοστό για την Λετονία, όπου το 2005 το ποσοστό άγγιζε το 48%  ενώ μέσα από μια δεκαετία πολλών ανόδων και καθόδων φαίνεται πως διαμορφώνεται σε επίπεδα λίγο καλύτερα από ότι στην Ελλάδα για το 2013.
Η Ισπανία, μετά το κύμα της κρίσης του 2009-2012 που επηρέασε αρνητικά το ποσοστό των ανθρώπων που κινδυνεύουν από τη φτώχεια, φαίνεται πως για το 2013, σημείωσε ελαφρά μείωση στο 27,3% – κινούμενη όμως παρ” όλα αυτά σε υψηλά επίπεδα.
Παρόμοια εικόνα και διαχρονική εξέλιξη με την Ελλάδα, αλλά σε χαμηλότερα επίπεδα, παρουσιάζει η Κύπρος. Ενώ οι άνοδοι και οι πτώσεις του ποσοστού εμφανίζουν μια αναλογία στις δύο χώρες, εντούτοις η Κύπρος βρίσκεται σε μια απόσταση τουλάχιστον 8 μονάδων από την Ελλάδα – αλλά σε σημείο ρεκόρ δεκαετίας.
Η Πολωνία, εμφανίζει μια συνεχή πορεία μείωσης από τα εξωφρενικά επίπεδα του 2005 [κοντά στο 45%] σε 25.8% για το 2013.
Η Γερμανία, εάν εξαιρέσει κανείς την ελαφρά άνοδο από το 2005 στο 2006, εμφανίζει μια σταθερή εξέλιξη όσον αφορά στο ποσοστό κινδύνου φτώχειας για τον πληθυσμό στο 20%.
Η Ολλανδία, αρκετά πιο κάτω, εμφανίζει την ίδια σταθερότητα στη διατήρηση του ποσοστού στα επίπεδα τουο 16%

Περισσότεροι από 120.000.000 άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε κίνδυνο φτώχειας

Περισσότεροι από 120 εκ. άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε κίνδυνο φτώχειας
Όταν φυσικά γίνεται ανάλυση του αριθμού των ανθρώπων που αντιστοιχούν στο κάθε ποσοστό, τα στοιχεία σοκάρουν. Περισσότεροι από 120 εκ. άνθρωποι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας.
Χαρακτηριστικά, στην Ιταλία που είναι πρώτη σε απόλυτους αριθμούς, το νούμερο αυτό ξεπερνάει τα 17 εκ. άτομα, ενώ στη Γερμανία, ξεπερνάει τα 16 εκ. κατατάσσοντας τη χώρα στη 2η θέση.
Ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο με 15.586.000 ανθρώπους σε κίνδυνο φτώχειας και η Γαλλία με 11.229.000, ακολουθούμενη από την Πολωνία με 9.748.000 και τη Ρουμανία με 8.601.000
Την δεκάδα συμπληρώνουν με φθίνουσα σειρά η Ελλάδα στην 7η θέση – και σε απόλυτους αριθμούς – 3.900.000 άτομα, η Βουλγαρία με 3.5 εκ., η Ουγγαρία με 3,29 εκ., και η Πορτογαλία με 2,9 εκ.
Ακολουθούν, η Ολλανδία με 2,65 εκ., το Βέλγιο με 2,36 εκ., η Σουηδία με 1,6 εκ., η Αυστρία με 1,57 εκ., η Τσεχία με 1,51 εκ., η Ιρλανδία με 1,38 εκ., η Κροατία με 1,37 εκ., η Ελβετία (εκτός Ε.Ε.) με 1,35 εκ., η Σλοβακία με 1,07 εκ., η Δανία με 1,06 εκ., η Λιθουανία με 917 χιλ., η Φινλανδία με 854 χιλ., η Νορβηγία με 714 χιλ., η Λετονία με 702 χιλ., η Σλοβενία με 410 χιλ., η Εστονία με 313 χιλ., η Κύπρος με 240 χιλ., η Μάλτα με 99 χιλ., το Λουξεμβούργο με 95 χιλ. και η Ισλανδία με 40 χιλ. άτομα.


RISK-POVERTY-EUROSTAT-2 RISK-POVERTY-EUROSTAT

jodigraphics

Δεν υπάρχουν σχόλια: