Δευτέρα 30 Μαΐου 2011

Πρωτοβουλία Γυναικών ενάντια στο Χρέος και στα Μέτρα Λιτότητας

« Δεν χρωστάμε, δεν πληρώνουμε εισιτήριο στα δημόσια νοσοκομεία»
Η Πρωτοβουλία Γυναικών ενάντια στο Χρέος και στα Μέτρα Λιτότητας στο πλαίσιο της καμπάνιας της «Δεν χρωστάμε, δεν πληρώνουμε» μετέχει στη κινητοποίηση «Δεν πληρώνουμε εισιτήριο στα δημόσια νοσοκομεία», που θα γίνει την Τέταρτη την 1τη Ιουνίου 2011. που οργανώνεται από την ΟΕΝΓΕ μαζί με πρωτοβουλίες κατοίκων, ομοσπονδίες και σωματεία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
Η κυβέρνηση εκβιάζει, εκφοβίζει και απειλεί να σταματήσει τη χρηματοδότηση των νοσοκομείων αν δεν δεχτούμε την συγχώνευση τους, την συρρίκνωση τμημάτων, λέγοντας πως δεν υπάρχουν λεφτά!
Όμως όχι, λεφτά υπάρχουν και μάλιστα πάρα πολλά! Αλλά τα εισπράττουν οι πιστωτές στο όνομα της πληρωμής του δημοσίου χρέους! Μόνο φέτος για τόκους και χρεολύσια πληρώνουμε 62 δις! Δηλαδή, πιο πολλά από τα χρήματα που προβλέπονται για τις κοινωνικές δαπάνες στο σύνολό τους (51,6 δις)!
Κατά συνέπεια: Επιβεβαιώνεται με τον πιο τραγικό τρόπο ότι το χρέος είναι ένα μάννα εξ ουρανού για τους πιστωτές αλλά ένα δράμα για τους λαούς!
Συγκεκριμένα:
Καθώς οι γυναίκες βλέπουν καθημερινά την ήδη χαμηλή αγοραστική τους δύναμη να μειώνεται δραστικά λόγω του Μνημονίου, εξαιτίας και των ιδιωτικοποιήσεων και της παράδοσης του Ε.Σ.Υ. στον ιδιωτικό τομέα, αυτές οι μισθολογικές μειώσεις έχουν άμεσες επιπτώσεις στην υγεία τους. Καθιστούν την ιατρική φροντίδα και περίθαλψη όλο και πιο απλησίαστη για τα φτωχότερα λαϊκά στρώματα, και άρα κυρίως στις γυναίκες, λόγω και της αύξησης του κόστους των υπηρεσιών υγείας.
· Δεν δεχόμαστε να μην έχουμε πρόσβαση στην υγεία και πιο ειδικά στους προγεννητικούς ελέγχους για μια ασφαλή μητρότητα και έκτρωση.
· Δεν θέλουμε να επιλέξουμε ποιος έχει προτεραιότητα στην περίθαλψη από όλα τα
μέλη της οικογένειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: