Σάββατο 28 Μαΐου 2011

«Οι πολιτικές σας δεν έχουν τη δημοκρατική νομιμοποίηση»

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΣΟΚ
Από " ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ"
1.1. Το πρώτο βήμα: ανάταξη της οικονομίας - αναθέρμανση της αγοράς
1.2. Το επόμενο βήμα: νέο αναπτυξιακό πρότυπο με αιχμή την πράσινη ανάπτυξη
1.3. Η απαραίτητη προϋπόθεση: το νοικοκύρεμα των δημόσιων οικονομικών - καταπολέμηση φοροδιαφυγής 1.4. Η υποχρέωση κάθε σύγχρονου κράτους: κανόνες και έλεγχος στις αγορές υπέρ του πολίτη, διασφάλιση δημόσιων κοινωνικών αγαθών

1. ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
Για το ΠΑΣΟΚ, πρώτη προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και η επαναφορά της αναπτυξιακής διαδικασίας σε ανοδική τροχιά. Στρατηγικός στόχος της οικονομικής μας πολιτικής, είναι να βγει η χώρα από την κρίση και να τεθούν οι βάσεις για τις μεγάλες τομές που θα επαναφέρουν την Ελλάδα σε τροχιά ανάπτυξης, σταθερότητας και κοινωνικής συνοχής.
1.1.ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ: ΑΝΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΑΝΑΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Δεσμευόμαστε να θέσουμε σε άμεση εφαρμογή στις πρώτες 100 ημέρες, ένα σχέδιο εξόδου από την κρίση που αντιμετωπίζει άμεσα τα μεγάλα προβλήματα και βάζει τις βάσεις για τις μεγάλες αλλαγές.
- Στήριξη του εισοδήματος. Με αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό. Έκτακτο επίδομα αλληλεγγύης. Μέτρα προστασίας των δανειοληπτών. Πάγωμα των τιμολογίων των ΔΕΚΟ για ένα χρόνο.
- Ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας. Με αύξηση των δημοσίων επενδύσεων στο 4% του ΑΕΠ από τον πρώτο προϋπολογισμό και επιτάχυνση του ΕΣΠΑ. Ένεση ρευστότητας στην αγορά.
Αλλαγή του ΤΕΙΡΕΣΙΑ. Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
- Προστασία και ενίσχυση της απασχόλησης και στήριξης των ανέργων.
- Νοικοκύρεμα στα δημόσια οικονομικά με την καταπολέμηση της σπατάλης και την ενίσχυση των φορολογικών εσόδων.
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ
Αυξήσεις μισθών και συντάξεων πάνω από τον πληθωρισμό.
Αλλαγή της φορολογικής πολιτικής, ώστε να λειτουργεί ως εργαλείο αναδιανομής. Μείωση του φορολογικού βάρους προς όφελος των χαμηλών και μεσαίων στρωμάτων. Κανένα νέο φορολογικό βάρος στα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα.
Προτείνουμε:
- Εφαρμογή ενιαίας, προοδευτικής, τιμαριθμοποιημένης φορολογικής κλίμακας για όλα τα εισοδήματα. Οι αγρότες θα εξακολουθούν να φορολογούνται όπως και σήμερα. Οι τόκοι θα φορολογούνται αυτοτελώς όπως και σήμερα.
- Κατάργηση του ΕΤΑΚ και προοδευτική φορολόγηση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας με αναμόρφωση του αφορολόγητου ορίου, ώστε να αρθούν οι αδικίες για τους μικροϊδιοκτήτες και να φορολογείται η πραγματικά μεγάλη ακίνητη περιουσία. Δεν εξαιρείται ούτε η εκκλησιαστική περιουσία που αξιοποιείται οικονομικά.
- Επαναφορά του φόρου κληρονομιάς και γονικών παροχών με υψηλό αφορολόγητο όριο, με στόχο τη φορολόγηση των μεγάλων περιουσιών.
- Φορολόγηση των διανεμομένων κερδών στα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή των μερισμάτων, με βάση την κλίμακα των φυσικών προσώπων. Με αφαίρεση από το φόρο του ποσού που έχει παρακρατηθεί στην εταιρεία ως φορολογία κερδών, ώστε να αποκλειστεί η διπλή φορολόγηση εισοδήματος.
- Φορολόγηση με χαμηλό συντελεστή των αδιανέμητων κερδών των νομικών προσώπων και προσωπικών εταιρειών, με στόχο την αύξηση των επενδύσεων, τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων και την αύξηση της απασχόλησης.
- Φορολόγηση της υπεραξίας που πραγματοποιείται, από βραχυχρόνιες χρηματιστηριακές συναλλαγές με δυνατότητα συμψηφισμού των ζημιών.
Καταπολέμηση της ακρίβειας, ξεκινώντας τη μάχη ενάντια στα μικρά και μεγάλα καρτέλ τα οποία αναγκάζουν τους καταναλωτές να πληρώνουν υψηλότερες τιμές στο ράφι. Με ενίσχυση και αναβάθμιση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αποτελεσματική εποπτεία και έλεγχο της αγοράς διακίνησης και πώλησης αγροτικών προϊόντων, πάγωμα των τιμολογίων των ΔΕΚΟ για ένα χρόνο, στήριξη του καταναλωτικού κινήματος και των καταναλωτικών οργανώσεων.
Στοχευμένες εισοδηματικές ενισχύσεις προς ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού που πλήττονται λόγω της κρίσης, με τη χορήγηση του εκτάκτου επιδόματος αλληλεγγύης για τις πιο ευάλωτες ομάδες, και την αύξηση της επιστροφής του ΦΠΑ στους αγρότες.
Προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών και την υπερχρέωση. Με την ψήφιση κατά προτεραιότητα στην Βουλή των προτάσεων που έχουμε καταθέσει για την εξάλειψη των αθέμιτων και καταχρηστικών πρακτικών από τις τράπεζες και για τη δυνατότητα ρύθμισης και σταδιακής απαλλαγής οφειλών για όσους υπερχρεωμένους καταναλωτές αποδεδειγμένα αδυνατούν με βάση το εισόδημα και τα περιουσιακά τους στοιχεία να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Βάζουμε τέλος στις αθέμιτες χρεώσεις, στους πλειστηριασμούς ακινήτων σε εξευτελιστικές τιμές. Ανακουφίζουμε χιλιάδες νοικοκυριά από την υπερχρέωση.
ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΧΕΤΕΥΟΥΜΕ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Για την αποκατάσταση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία και τη στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται λόγω της πιστωτικής ασφυξίας, προτείνουμε:
- Άρση όλων των αντικινήτρων και δυσκολιών που εντοπίστηκαν στην υλοποίηση των προγραμμάτων που ανακοινώθηκαν από το ΤΕΜΠΜΕ για στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Προτεραιότητα σε κλάδους που πλήττονται περισσότερο, επέκταση του προγράμματος για κάλυψη περισσότερων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων στον αγροτικό τομέα.
- «Πάγωμα» δανειακών υποχρεώσεων για ένα χρόνο και δυνατότητα αναχρηματοδότησης ληξιπρόθεσμων οφειλών για επιχειρήσεις που λόγω της σημερινής συγκυρίας πλήττονται ιδιαίτερα και έχουν πρόβλημα αποπληρωμής οφειλών.
- Αναστολή καταβολής, για ένα χρόνο, της εισφοράς 0,6% του Ν. 128/75.
- Αξιοποίηση του σκέλους των εγγυήσεων, ύψους 15 δις από το πρόγραμμα ρευστότητας των 28 δις, που είναι παγωμένο για να χρηματοδοτήσει απ'; ευθείας επιχειρήσεις που έχουν πρόβλημα, με διαφάνεια και αντικειμενικά κριτήρια.
- Σταδιακή μείωση του ορίου μεταχρονολόγησης των νέων επιταγών και αναμόρφωση συνολικά αυτής της πρακτικής.
- Επαναδιαμόρφωση των όρων και των προϋποθέσεων ένταξης στον Τειρεσία προς την κατεύθυνση μείωσης της διάρκειας παραμονής των δυσμενών καταχωρήσεων, επιμήκυνση του χρόνου αναγγελίας των επιταγών, επανεξέταση του ζητήματος της ποινικής ευθύνης σε σχέση με το ύψος των επιταγών.
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
Προτείνουμε συγκεκριμένα μέτρα:
- Άμεση ενίσχυση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας ώστε το οκτάωρο, οι υπερωρίες, η κανονική άδεια και η εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων να ελέγχονται και να εφαρμόζονται.
- Επίδομα ανεργίας σταδιακά στο 70% του βασικού μισθού.
- Ριζική αναθεώρηση του καθεστώτος ενοικίασης εργαζομένων που έχει εξελιχθεί σε κοινωνική μάστιγα.
- Ειδικές ρήτρες ώστε τα δάνεια με εγγύηση Δημοσίου να διοχετευθούν άμεσα στις επιχειρήσεις που διατηρούν ή αυξάνουν τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας. Όχι σε κερδοσκοπικές καταθέσεις.
- Συγκεκριμένες ρυθμίσεις, ώστε να σταματήσει η προσχηματική εκμετάλλευση της κρίσης για μείωση της απασχόλησης και να αναπληρώνεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό το εισόδημα των εργαζομένων.
- Επανασύνδεση των κινήτρων του επενδυτικού νόμου με δημιουργία θέσεων απασχόλησης.
- Κίνητρα πρόσληψης νέων με πρόγραμμα επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών για 4 χρόνια.
- Καταργούνται οι κομματικοί εκβιασμοί των STAGE και των άλλων τοποθετήσεων στο δημόσιο.
- Προωθούνται προγράμματα Κοινωνικής Εργασίας στη βάση πραγματικών αναγκών, διαφάνειας και κοινωνικών κριτηρίων.
1.2. ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ: ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕ ΑΙΧΜΗ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ - Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
Η αλλαγή του αναπτυξιακού προτύπου της χώρας μας για μια νέα οικονομία με αιχμή την Πράσινη Ανάπτυξη και η σαφής αναπτυξιακή στοχοθέτηση αποτελούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις τόσο για την αντιμετώπιση των χρόνιων διαρθρωτικών προβλημάτων και υστερήσεων της ελληνικής οικονομίας, όσο και για την υπέρβαση της σημερινής κρίσης.
Η στρατηγική ανάπτυξης για το ΠΑΣΟΚ επικεντρώνεται στην προώθηση των αναγκαίων παραγωγικών αναδιαρθρώσεων, καθώς και ενός νέου ενεργειακού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού με έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), και την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής βιομηχανίας, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο, στην αύξηση της αποδοτικότητας των ενεργειακών δικτύων, στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, στην εξασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας και στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.
Αιχμή του δόρατος της αναπτυξιακής μας στρατηγικής, η Περιφέρεια. Στόχος μας: δυναμικές περιφέρειες που επενδύουν στην ποιότητα, ώστε η κάθε περιφέρεια να αποκτήσει δική της ισχυρή και ξεχωριστή ταυτότητα, να είναι πρωτοπόρα στον τομέα που της ταιριάζει, ανάλογα με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τη γεωγραφική θέση, τους τοπικούς ανθρώπινους και υλικούς πόρους, την πολιτισμική και φυσική κληρονομιά.
Στο πλαίσιο αυτό, ενισχύουμε τους μηχανισμούς περιφερειακής και τοπικής διαβούλευσης και συμμετοχής, με ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών, έτσι ώστε οι επιλογές να διαμορφώνονται και να αποφασίζονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους πολίτες και τους φορείς συλλογικής εκπροσώπησής τους.

Η νέα αναπτυξιακή στρατηγική θα γίνει πράξη με την πλήρη και συντονισμένη ενεργοποίηση όλων των αναπτυξιακών εργαλείων, κυρίως μέσω της στοχευμένης αναμόρφωσης του ΕΣΠΑ 2007-2013 και της οικοδόμησης μιας πιο λειτουργικής και αποτελεσματικής Δημόσιας Διοίκησης.

Για να πετύχουμε τη νέα στρατηγική ανάπτυξης, προτείνουμε:
- Αύξηση των Δημοσίων Επενδύσεων στο 4% του ΑΕΠ από τον πρώτο προϋπολογισμό με στόχο το 5% στην τετραετία.
- Στοχευμένη αναμόρφωση και επιτάχυνση υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007-2013, που θα εναρμονιστεί με την γενική κατεύθυνση του νέου αναπτυξιακού μας προτύπου.
- Μέτρα ενίσχυσης της περιφερειακής διάστασης του ΕΣΠΑ 2007-2013, κατάργηση των συγκεντρωτικών και γραφειοκρατικών διατάξεων εφαρμογής του.
- Δημιουργία Ταμείου Αναχρηματοδότησης της Οικονομίας που θα δίνει τη δυνατότητα στο Δημόσιο να διοχετεύει ρευστότητα κατευθείαν στην αγορά και να αντλεί κεφάλαια για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων κλάδων, μέσω έκδοσης ειδικών ομολόγων.
ΠΡΟΩΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ
Βασική προτεραιότητα της οικονομικής μας πολιτικής είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της Ελληνικής Οικονομίας, μέσα από την προώθηση της καινοτόμου-πράσινης επιχειρηματικότητας.
Σταθερή επιδίωξη της πολιτικής μας είναι η διατήρηση και η ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Ελληνικής Οικονομίας.
Βασική προϋπόθεση για τη στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας και την ενεργό προσέλκυση επενδύσεων είναι η δημιουργία συνολικά ενός ευνοϊκού ρυθμιστικού πλαισίου για την επιχειρηματικότητα, με ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο βελτίωσης των κινήτρων και άρσης αντικινήτρων.
Σημαντικές τομές της πολιτικής μας για την άρση των αντικινήτρων αποτελούν:
- Δραστικά μέτρα περιορισμού της γραφειοκρατίας και της αβεβαιότητας με ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο, αξιόπιστο και αποτελεσματικό ελεγκτικό σύστημα, περιορισμό της πολυνομίας και απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών, καθώς και το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων μετά από ουσιαστικό διάλογο και σεβασμό των κοινωνικών δικαιωμάτων.
- Δημιουργία πολυ-λειτουργικής υπηρεσίας μιας στάσης, που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Απλοποιούνται δραστικά όλες οι διοικητικές διαδικασίες για την ίδρυση, αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Θέτουμε ως στόχο να μπορεί να ιδρύεται μια επιχείρηση ακόμη και αυθημερόν, σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια.
- Καθιέρωση φορολογικών κίνητρων για την έρευνα - καινοτομία αλλά και αντικίνητρα για τις ρυπογόνες δραστηριότητες και την εκπομπή αερίων θερμοκηπίου.
- Πενταετές αφορολόγητο για μικρές επιχειρήσεις νέων.
- Θέσπιση αυστηρότερων κανόνων στη χωροθέτηση και λειτουργία μεγάλων εμπορικών κέντρων
- Μέτρα και έλεγχος για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου.
Πέραν των κινήτρων για επενδύσεις που θα καθιερωθούν με την αλλαγή του καθεστώτος φορολόγησης των αδιανέμητων κερδών των επιχειρήσεων, ο επενδυτικός νόμος θα αναμορφωθεί έτσι ώστε να αποτελεί εργαλείο στοχευμένης διοχέτευσης πόρων για την στήριξη της ανταγωνιστικότητας, της οικονομικής αποκέντρωσης, της δημιουργίας και διατήρησης θέσεων εργασίας, των παραγωγικών αναδιαρθρώσεων και της Πράσινης Ανάπτυξης.
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η ανάπτυξη των υποδομών και τα δημόσια έργα αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη πράσινη ανάπτυξη και ιδιαίτερα την ανάπτυξη της περιφέρειας. Ενισχύουν την παραγωγικότητα και την εξωστρέφεια της χώρας και της οικονομίας. Δημιουργούμε υπουργείο Υποδομών στο όποιο θα συγχωνευθούν τα δημόσια έργα και οι μεταφορές.
Η πολιτική μας στοχεύει:
- Στην αντικειμενικοποίηση του συστήματος ανάθεσης μελετών και έργων, που θα εγγυάται το δημόσιο συμφέρον, τη διαφάνεια, τον υγιή ανταγωνισμό και την απλούστευση των διαδικασιών.
- Στη βελτίωση του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων για τη διασφάλιση της ολοκλήρωσης των έργων εντός του προϋπολογισμού, του χρονοδιαγράμματος και με διασφάλιση της ποιότητας.
- Στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος, στη βελτίωση της αισθητικής των πόλεων και της ποιότητας ζωής των πολιτών.
- Στην αξιοποίηση και ενίσχυση του επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού της χώρας προς όφελος της εθνικής οικονομίας και της απασχόλησης.
Προτεραιότητες για την αναβάθμιση και βελτίωση του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων της χώρας μας είναι:
- Βελτίωση και απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών προκειμένου να επιταχυνθεί ο χρόνος για την ανάθεση των έργων και μελετών.
- Θέσπιση προγραμματισμού των δημοσίων έργων κατά περιόδους, με προγραμματισμό στη ροή των πόρων, έλεγχο και τακτική παρουσίαση της εξέλιξης τους, για να μπορεί ο πολίτης να κρίνει την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία των εξαγγελιών.
- Υποστήριξη των μικρών και μεσαίων δημόσιων έργων που είναι αναγκαία για την περιφερειακή ανάπτυξή.
Για να εξασφαλιστεί το κοινωνικό όφελος και το χαμηλότερο κόστος, ο προσανατολισμός των ΣΔΙΤ θα αλλάξει, για να μην u955 λειτουργούν ως άλλοθι της μείωσης των Δημοσίων Επενδύσεων και ως μηχανισμός παραγωγής αφανούς δανεισμού. Αυτό σημαίνει ουσιαστικό επιμερισμό του ρίσκου με τον ιδιωτικό τομέα και περιορισμένη επιλογή έργων, με τεκμηρίωση της ωφέλειας για το κοινωνικό σύνολο σε σχέση με τον συμβατικό τρόπο υλοποίησης των έργων.
1.3. Η ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ: ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
Προϋπόθεση για την ανάταξη της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί η εφαρμογή ενός νέου, τολμηρού και αξιόπιστου πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των δαπανών. Για το σκοπό αυτό δημιουργούμε αυτόνομο υπουργείο Οικονομικών, υπεύθυνο για τη δημοσιονομική πολιτική. Η δημοσιονομική εξυγίανση αποτελεί προτεραιότητα γιατί με αυτόν τον τρόπο απελευθερώνονται πόροι για να χρηματοδοτήσουν τους αναπτυξιακούς και κοινωνικούς στόχους μας.
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
Προτείνουμε ένα απλό και σταθερό φορολογικό πλαίσιο, που θα εγγυάται δικαιοσύνη, αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και ελαχιστοποίηση του διοικητικού βάρους.
- Υιοθέτηση ενός σύγχρονου πρότυπου μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης, βάσει διεθνών προδιαγραφών, που θα λειτουργεί με σταθερούς κανόνες, μηχανογραφική στήριξη, αποκεντρωμένη οργάνωση, απλή και ενιαία ελεγκτική διαδικασία και διοίκηση βάσει συμφωνημένων στόχων. Με διαφάνεια και λογοδοσία.
- Κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
- Κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας και σύνταξη νέου ενιαίου Κώδικα όλης της Φορολογικής Νομοθεσίας και της Διαδικασίας, που θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο και θα ενημερώνεται συνεχώς.
- Εφαρμογή ενός αντικειμενικού συστήματος επιλογής των ελεγκτέων υποθέσεων (point system), ώστε να εντοπίζονται και να ελέγχονται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα υψηλού κινδύνου ως προς τη φοροδιαφυγή. Άμεση επιβολή αυστηρών διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεων.
- Λογιστικός προσδιορισμός όλων των εισοδημάτων.
- Αποτελεσματικός έλεγχος όλων των ενδοομιλικών συναλλαγών.
- Κατάργηση μιας σειράς από χαριστικές, πελατειακές φοροαπαλλαγές και ρυθμίσεις που καθιέρωσε η Ν.Δ. τα 5 τελευταία χρόνια.
- Φορολόγηση των συναλλαγών με εξωχώριες (offshore) εταιρείες που βρίσκονται σε φορολογικούς παραδείσους, ώστε να τις καταστήσουμε ασύμφορες τόσο για φυσικά όσο και για νομικά πρόσωπα που βρίσκονται στη χώρα μας. Όλες οι επαγγελματικές συναλλαγές και οι συναλλαγές με εξωχώριες εταιρίες μέσω τραπεζικών λογαριασμών.
- Εφαρμογή του καθολικού πόθεν έσχες στον έλεγχο.
- Ηλεκτρονική παρακολούθηση της αγοράς των καυσίμων, για την πάταξη του λαθρεμπορίου.
- Διασύνδεση του TAXIS/ICIS με τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλων υπηρεσιών, ώστε να διασταυρωθούν και να αξιοποιηθούν όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες για να περιοριστεί η φοροδιαφυγή και η εισφοροδιαφυγή.
- Υποχρέωση διατήρησης επαγγελματικών λογαριασμών στις τράπεζες, διασύνδεση με τα πληροφοριακά συστήματα του ΥΠΟΙΟ και πρόσβαση των φορολογικών υπηρεσιών.
- Κατάργηση όλων των περιττών πιστοποιητικών, με καθιέρωση της δήλωσης και του εκκαθαριστικού ως μόνα πιστοποιητικά.
- Εξυπηρέτηση των πολιτών από άλλα εκτός Δ.Ο.Υ. σημεία και από μία θέση εργασίας μέσα στη Δ.Ο.Υ.
ΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΣΠΑΤΑΛΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Προτείνουμε συγκεκριμένη διαδικασία εξορθολογισμού, ανακατανομής, και ελέγχου του δημοσίων δαπανών, ώστε να μπει τέλος στην σπατάλη.
- Μετασχηματισμό του Προϋπολογισμού του Κράτους σε ουσιαστικό «Προϋπολογισμό Προγραμμάτων» με τη μορφή τρίχρονων συμβολαίων. Με ξεκάθαρη αποτύπωση επιχειρησιακών προγραμμάτων και μετρήσιμων στόχων καθώς και με παρακολούθηση και αξιολόγηση ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων.
- Δραστική περιστολή της σπατάλης και των τρεχουσών καταναλωτικών δαπανών στο δημόσιο, με στοχευμένη ανακατανομή των δαπανών προς όφελος των δημοσίων επενδύσεων, της παιδείας, της έρευνας, της υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης.
- Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας (ΕΣΥΕ) αποκτά Ανεξάρτητη Λειτουργία με υψηλή επιστημονική και τεχνολογική στήριξη και η διοίκηση της εγκρίνεται από τη Βουλή.
- Αποτελεσματική διαχείριση της δημόσιας περιουσίας με καταγραφή και αξιοποίησή της, καθώς και λογοδοσία ως προς τα αποτελέσματά της.
- Θέσπιση Κώδικα Δημοσιονομικής Πειθαρχίας και Σταθερότητας που θα εφαρμόζεται απ'; όλους τους φορείς της γενικής κυβέρνησης.
- Αναβάθμιση του ρόλου του Κοινοβουλίου κατά τη διαδικασία κατάθεσης και συζήτησης του Ετήσιου Προϋπολογισμού, του «Απολογισμού» και της «Έκθεσης Ελέγχου».
- Υιοθέτηση ενός σύγχρονου ελεγκτικού συστήματος δημοσιονομικής διαχείρισης, ώστε να εξαλειφθούν ο σημερινός κατακερματισμός και οι επικαλύψεις αρμοδιοτήτων.
- Κατοχύρωση της ουσιαστικής θεσμικής ανεξαρτησίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και καθιέρωση εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και κοινών, διεθνώς αποδεκτών προτύπων ελέγχου σε κάθε Υπουργείο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ και Δημόσιο Οργανισμό.
- Εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος παντού, σε όλο το δημόσιο τομέα, τα ΝΠΔΔ, τους δημόσιους οργανισμούς και τους ΟΤΑ, και κατάρτιση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
- Ανασχεδιασμός των κρατικών προμηθειών ώστε να μετατραπούν σε αναπτυξιακό εργαλείο και βασικό μοχλό προώθησης της πράσινης ανάπτυξης. Καθιέρωση διαφανών και ξεκάθαρων διαδικασιών, ώστε να αποφεύγονται υπερτιμολογήσεις. Προτεραιότητα στους πλέον ευαίσθητους τομείς που παρατηρείται πρόβλημα, όπως τα νοσοκομεία.
1.4. Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ: ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΥΓΙΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΚΑΡΤΕΛ
Για το ΠΑΣΟΚ η εύρυθμη λειτουργία των αγορών απαιτεί κανόνες, αποτελεσματική ρύθμιση και εποπτεία από το κράτος, με προαγωγή του υγιούς και θεμιτού ανταγωνισμού, χωρίς όμως να καταπατούνται βασικά δικαιώματα του καταναλωτή, του μικροεπενδυτή, του εργαζόμενου και του δανειολήπτη, και με διασφάλιση των δημοσίων και κοινωνικών αγαθών.
Για τη βελτίωση και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος ανταγωνισμού στην χώρα:
- Αναβαθμίζουμε και ενισχύουμε την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
- Δημιουργούμε ένα ειδικευμένο δικαστικό σώμα (Ειδικό Εφετείο για Προσφυγές Υποθέσεων Ανταγωνισμού), που θα εξετάζει πρόσφυγες κατά αποφάσεων που εξέδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.
- Θεσμοθετούμε ειδική Αντιμονοπωλιακή Αρχή.
- Εναρμονίζουμε το νομοθετικό πλαίσιο που προσδιορίζει τις αρμοδιότητες των Ρυθμιστικών Αρχών με στόχο να λειτουργούν χωρίς επικαλύψεις, σύγχυση και σύγκρουση αρμοδιοτήτων.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ
Η ενδυνάμωση της θέσης του καταναλωτή αποτελεί προϋπόθεση για την ενίσχυση του ανταγωνισμού και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Ένα ισχυρό κίνημα καταναλωτών υποστηριζόμενο από την οργανωμένη Δημόσια παρέμβαση αποτελεί θεσμικό αντίβαρο στις αχαλίνωτες κερδοσκοπικές δυνάμεις της αγοράς, και ενισχύει τον παραγωγικό ανταγωνισμό τιμών και ποιότητας μεταξύ επιχειρήσεων. Η πολιτική προστασίας των καταναλωτών αποτελεί προτεραιότητα της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ.
- Εφαρμογή με αυστηρότητα όλων των προδιαγραφών παραγωγής και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών της ενιαίας Ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς.
- Εφαρμογή διαδικασιών πιστοποίησης της ασφάλειας και της ποιότητας των προϊόντων σε όλα τα στάδια από τη μονάδα παραγωγής μέχρι το ράφι του καταστήματος και ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου.
- Διασφάλιση της παροχής καθολικής υπηρεσίας και αναγνώριση νέων δικαιωμάτων υπέρ των καταναλωτών όπου υπάρχει είσοδος ιδιωτικών επιχειρήσεων στις αγορές κοινής ωφέλειας, στις οποίες μέχρι πρότινος δρούσαν μόνο δημόσιες κοινωφελείς επιχειρήσεις.
- Ενίσχυση του Παρατηρητηρίου Τιμών, ώστε να υπάρχει ένα διαφανές και αντικειμενικό σύστημα παρακολούθησης των τιμών στην αγορά.
- Αποτελεσματική προστασία όλων των συναλλασσόμενων με τον ευρύτερο Χρηματοοικονομικό Τομέα.
- Άμεση και αποτελεσματική, εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων που αποδοκιμάζουν ως παράνομους και καταχρηστικούς ορισμένους γενικούς όρους μαζικής συναλλαγής των τραπεζών με τους καταναλωτές.
Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται να καλύψει με αποφασιστικό και κοινωνικά δίκαιο τρόπο το υπαρκτό κενό στην ελληνική νομοθεσία προστασίας του καταναλωτή από την υπερχρέωση.
Πρακτικά η ρύθμιση χρεών σημαίνει ότι δίνουμε τη δυνατότητα σε όσους καταναλωτές έχουν διαπιστωμένη και μόνιμη αδυναμία να αποπληρώσουν τα δάνεια τους, να απαλλαγούν από τα χρέη τους, εξοφλώντας με βάση το εισόδημα από την εργασία τους ένα μέρος των χρεών που καθορίζεται από το Δικαστήριο και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 10% των οφειλών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμβεί κάτι τέτοιο είναι να μην υφίστανται περιουσιακά στοιχεία και να μην επαρκούν τα τρέχοντα εισοδήματα του καταναλωτή για την ικανοποίηση των δανειακών υποχρεώσεων. Ο οφειλέτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταθέτει κάθε μήνα για τρία έως πέντε έτη μέρος του εισοδήματός του στους πιστωτές. Αν δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του, δεν επέρχεται απαλλαγή από τα χρέη. Η κύρια κατοικία του οφειλέτη προστατεύεται, καθώς ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει την εξαίρεσή της από την περιουσία που ρευστοποιείται για την ικανοποίηση των πιστωτών, εφόσον δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξανόμενο κατά 20%.
ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ, ΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
Για το ΠΑΣΟΚ, η νέα αρχιτεκτονική του Χρηματοοικονομικού Συστήματος προϋποθέτει αποτελεσματική εποπτεία και έλεγχο των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, καθώς και διασφάλιση συνθηκών σταθερότητας και υγιούς ανταγωνισμού. Βασικός στόχος είναι το Χρηματοοικονομικό Σύστημα να λειτουργεί, με πλήρη διαφάνεια, ως μοχλός χρηματοδότησης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, στην υπηρεσία του πολίτη. Να περιορίζει τη μετάδοση κινδύνων από τις αγορές χρήματος και κεφαλαίου στην πραγματική οικονομία και να συντελεί στην προστασία του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας.
Για το σκοπό αυτό, προτείνουμε:
- Ανεξάρτητη, ισχυρή και αποτελεσματική εποπτεία σε όλο το χρηματοοικονομικό σύστημα. Κανένα προϊόν και καμία περιοχή του χρηματοοικονομικού τομέα δεν μπορεί να λειτουργεί χωρίς ρύθμιση και εποπτεία.
- Συγκρότηση οργάνου για την άμεση παρακολούθηση και εποπτεία συστημικά κρίσιμων επιχειρήσεων και οργανισμών του χρηματοοικονομικού τομέα, ώστε να προλαμβάνονται κίνδυνοι και να περιορίζεται η μετάδοση κινδύνων στην πραγματική οικονομία. Ουσιαστική ενεργοποίηση της Επιτροπής Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας.
- Στήριξη ενός ισχυρού και αποτελεσματικού «δημόσιου πυλώνα» στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, που με τις δράσεις και τις υπηρεσίες του, θα διασφαλίζει συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, θα προστατεύει τον καταναλωτή/δανειολήπτη, και θα στηρίζει την πραγματική οικονομία. Ενεργοποίηση του ρόλου που μπορούν να παίξουν οι τράπεζες που ελέγχονται από το Ελληνικό Δημόσιο.
- Ενίσχυση της ρευστότητας της χρηματιστηριακής αγοράς, με διασύνδεση του Χρηματιστηρίου Αθηνών με άλλες αγορές, ώστε να αποτελέσει ένα ισχυρό περιφερειακό κέντρο της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου. Διασφάλιση εύκολης πρόσβαση και ισότιμης μεταχείρισης στην αγορά για όλες τις επιχειρήσεις, τους επενδυτές και οι μεσολαβητές. Ανάπτυξη υψηλού επιπέδου Εταιρικής Διακυβέρνησης για όλες τις εισηγμένες εταιρείες.
ΘΕΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
Επιδιώκουμε τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εσωτερικής Αγοράς με κανόνες και ρύθμιση, που διασφαλίζουν τον υγιή ανταγωνισμό, τα δημόσια και κοινωνικά αγαθά, την προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος, τα κοινωνικά δικαιώματα και την οικονομική και κοινωνική συνοχή στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σ'; αυτό το πλαίσιο, προτεραιότητα αποτελεί η θέσπιση Ευρωπαϊκού Νομοθετικού Πλαισίου για τις δημόσιες Κοινωφελείς Υπηρεσίες στην Εσωτερική Αγορά και η συμπερίληψη ρήτρας κοινωνικής προόδου σε κάθε Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Οι ΔΕΚΟ αποτελούν σημαντικά εργαλεία προώθησης της ανάπτυξης των δημοσίων αγαθών, του υγιούς ανταγωνισμού και της κοινωνικής συνοχής προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, της οικονομίας και των πολιτών. Κεντρικός στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι, μέσω των ΔΕΚΟ, να δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης όλων των πολιτών σε καθολικές υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής ποιότητας, επαρκούς ποσότητας και προσιτών τιμών.
Στρατηγικής σημασίας επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε δίκτυα και υποδομές θα παραμείνουν υπό τον έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου για την κατοχύρωση του κοινωνικού και αναπτυξιακού τους ρόλου. Η παραμονή υπό δημόσιο έλεγχο επιβάλλει τη θέσπιση σύγχρονων κανόνων και προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης, ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που θα δημιουργούν προστιθέμενη αξία, συνεχή αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας και των υπηρεσιών που θα τις καθιστούν ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο.
sibilla

Δεν υπάρχουν σχόλια: