Πέμπτη 26 Μαΐου 2011

Οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στον ΟΟΣΑ οι Έλληνες

Συνολικά 2.119 ώρες ετησίως εργάζονται οι Έλληνες, πολύ περισσότερο δηλαδή από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ (1.739 ώρες), όπως προκύπτει από έρευνα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.
Ο ΟΟΣΑ παρουσίασε ακόμη το δείκτη «Καλύτερη Ζωής» (Better Life Index), που αποτελεί μια προσπάθεια καταγραφής της ευημερίας και της προόδου στα κράτη μέλη του Οργανισμού. Ειδικότερα, συγκρίνει τη ζωή σε 34 διαφορετικές χώρες βάσει στοιχείων όπως η στέγαση, το εισόδημα, η απασχόληση, η κοινότητα, η εκπαίδευση, το περιβάλλον, η διακυβέρνηση, η υγεία, η ικανοποίηση από τη ζωή, η ασφάλεια και η ισορροπία εργασίας και ζωής.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία του 2008, η Ελλάδα εμφανίζεται να αποδίδει καλά στο σύνολο των δεικτών ευημερίας και κατατάσσεται κοντά στον μέσο όρο σε έναν μεγάλο αριθμό θεμάτων του Better Life Index.
Ειδικότερα, οι Έλληνες εργαζόμενοι εργάζονται 2.119 ώρες ετησίως, πολύ περισσότερο από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ που είναι 1.739 ώρες. Παράλληλα, το μέσο νοικοκυριό το 2008 κέρδιζε 21. 515 δολάρια ΗΠΑ, ποσό ελαφρά μικρότερο από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ.
Αμειβόμενη εργασία είχε σχεδόν το 60% των ατόμων ηλικίας 15 έως 64, με τον αντίστοιχο μέσο όρο στον ΟΟΣΑ να διαμορφώνεται στο 65%
Σχετικά με την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, ο μέσος Έλληνας φοιτητής είχε βαθμολογία 483 στην ικανότητα (PISA), ελαφρώς χαμηλότερο από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ (493), ενώ όσον αφορά την υγεία, το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση στην Ελλάδα είναι 80 χρόνια, ελαφρώς πάνω από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ.
Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ελλάδα καταγράφεται στα 32 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, αποτελώντας ένα από τα υψηλότερα επίπεδα στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ, όπου ο μέσος όρος διαμορφώνεται στο 22.
Το ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές ανέρχεται στο 74%, όταν ο μέσος όρους του ΟΟΣΑ είναι 72%. Τέλος, το 43% των πολιτών στην Ελλάδα δηλώνουν ικανοποιημένοι με τη ζωή τους, με το μέσο όρο του ΟΟΣΑ να είναι 59%.
tvxs 

Δεν υπάρχουν σχόλια: