Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

Επιστολές του διευθυντή της ΝΔ στον δικτάτορα Παπαδόπουλο

Οι επιστολές του διευθυντή του γραφείου του γραμματέα της ΝΔ, Ηλία Φιλιππακόπουλου, προς τον δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο ήρθαν στη δημοσιότητα από το περιοδικό Hot Doc, σε σχετικό δημοσίευμα του οποίου, τον Μάρτιο, αναφερόταν ότι ο Φιλιππακόπουλος είναι υμνητής της Χούντας.
Στις επιστολές του Ηλία Φιλιππακόπουλο προς τον Γεώργιο Παπαδόπουλου, τις οποίες δημοσιεύει το περιοδικό, ο πρώτος τον συγχαίρει για την «Εθνοσωτήριο Επανάσταση» και το έργο του. Επιπλέον αποκαλεί τον Παπαδόπουλο «σεβαστό πρόεδρο της Ελληνικής Κυβερνήσεως».


Πατήστε πάνω στην εικόνα

Σύμφωνα με το Κουτί της Πανδώρας, ο Φιλιππακόπουλος διορίστηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2013, από τον πρωθυπουργό, διευθυντής του γραφείου του πρώην γραμματέα της ΝΔ, Μανώλη Κεφαλογιάννη, ενώ σήμερα που ο  Μ. Κεφαλογιάννης έχει αναλάβει επικεφαλής της εκλογικής διαδικασίας ενόψει ευρωεκλογών, ο Φιλιππακόπουλος παραμένει διευθυντής του γραφείου του στη Συγγρού.
Οι επιστολές
Στην πρώτη επιστολή ο Ηλίας Φιλιππακόπουλους ανάφερε: 
«Προς Την ΑΕ τον Πρόεδρον της Εθνικής Κυβερνήσεως κ. Γεώργιον Παπαδόπουλον
Σεβαστέ κύριε Πρόεδρε
Πληροφορηθέντες την θαρραλέαν και αληθώς Πατριωτικήν στάσιν της Εθνικής Επαναστατικής Κυβερνήσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Ευρώπης, κατεχόμεθα από ρίγη Εθνικής συγκινήσεως. Συναισθανόμενοι το χρέος μας έναντι της Μητρός Πατρίδος κάτω από την σκιάν της ενδόξου τριαχιλιετούς ιστορίας μας, δηλούμεν ότι είμεθα έτοιμοι να σας ακολουθήσωμεν εις πάντα αγώνα προς δόξαν της Φιλτάτης Πατρίδος. Εις την ψυχήν της Ελληνικής Νεότητος ενεγράφη με χρυσά γράμματα το όνομά σας. Συνεχίσατε να αντιτάσσεται “ΟΧΙ” εις τους Βαρβάρους βέβαιος ότι σας ακολουθεί όλος ο ηρωικός Λαός της Ελλάδος, αναφωνών ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
Μετ εξαιρέτου σεβασμού
Ο Πρόεδρος
ΗΛΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ»

Πατήστε επάνω στην εικόνα

Στη δεύτερη επιστολή αναφορικά με την επέτειο του πραξικοπήματος σημείωνε:

«Προς την ΑΕ τον Πρόεδρον της Εθνικής Κυβερνήσεως
Κύριε Πρόεδρε
Προσδοκώντες την έλευσιν της αυγής της Δευτέρας 21ης Απριλίου 1969, Β' Επετείου της Εθνοσωτηρίου Επαναστάσεως της 21ης Απριλίου 1967, εκ μέρους των μελών του Συλλόγου Σπουδαστών Αγρονόμων Τοπογράφων Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου ευχόμεθα εις Υμάς και δι' Υμών εις όλους τους Πρωτεργάτας της Επαναστάσεως πλήρη ευόδωσιν των Σκοπών της Εθνικής Επαναστατικής Κυβερνήσεως εκφράζομεν την Βαθυτάτην Ευγνωμοσύνην μας δι' όσα μέχρι τούδε η Εθνική Επαναστατική Κυβένησις έπραξεν υπέρ της Σπουδαζούσης Νεολαίας και ημών των ιδίων παρέχομεν εις Υμάς την διαβεβίωσιν ότι και ημείς δια της προσωπικής μας προσπαθείας συμβάλοντες εις το Έργον Σας εν τω μέτρω των δυνατοτήτων μας, θα φανώμεν απόγονοι των Πατέρων μας, οι οποίοι αγωνισθέντες υπό την πεφωτισμένην ηγεσίαν Υμών εις τα Μακεδονικά Όρη έθεσαν τας Βάσεις δια μίαν Νέαν Ελλάδα θέτομεν το δυναμικόν των μελών του καθ' ημάς Συλλόγου εις την διάθεσιν σας, ίνα ευαρεστούμε- νος το χρησιμοποιήσητε εις παν Έργον το οποίον Υμείς ηθέλατε αποφασίσει, επί καλώ Φιλτάτης Ημών Πατρίδος».

Υπενθυμίζεται, ότι το Hot Doc σε παλαιότερο τεύχος του, είναι αποκαλύψει πως, ο διευθυντής της ΝΔ (διευθυντής του γραμματέα του κόμματος Μ. Κεφαλογιάννη), ο οποίος διορίστηκε πρόσφατα από τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, βαρύνεται με δράση ενάντια στους φοιτητές του Πολυτεχνείου την εποχή της Χούντας των Συνταγματαρχών. Υπήρξε, μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, πρόεδρος των διορισμένων από τη Χούντα φοιτητικών συλλόγων.

Επιπλέον, ο Φιλιππακόπουλος, όπως σημείωνε το περιοδικό, έχει καταγγελθεί από τους ίδιους τους συνδικαλιστές της ΝΔ στο παρελθόν και καταδικάστηκε πρόσφατα, πρωτόδικα, σε ένα χρόνο φυλακή και στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.

ΠΗΓΗ: tvxs.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: