Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014

Εξέλιξη των φορών (ως % ΑΕΠ) από το 2000 – 2012 σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις


Στο διάγραμμα φαίνεται η διαχρονική εξέλιξη των φορών (εκφρασμένοι ως ποσοστό επί % του ΑΕΠ) από το 2000 ως το 2012 σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.

Βλέπουμε πως σε όλη την πορεία που εξετάστηκε η συνεισφορά των φόρων από επιχειρήσεις είναι διαχρονικά χαμηλότερη, με μικρές αποκλίσεις έως το 2004.
Έκτοτε ακολουθούν αντιστρόφως ανάλογη πορεία με αποκορύφωμα το 2012, όπου η διαφορά είναι 5,8%.

Δεν υπάρχουν σχόλια: