Τετάρτη 21 Ιουλίου 2010

Ανακοίνωση της πρώτης συνάντησης απολογισμού και προοπτικής της Πρωτοβουλίας «Ένα Καράβι για τη Γάζα»

Συναγωνιστές και συναγωνίστριες,
Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Υποστηρικτές της Πρωτοβουλίας «Ένα Καράβι για τη Γάζα»  

Την  Τρίτη 13 Ιούλη στο Αμφιθέατρο της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ έγινε η πρώτη συνάντηση απολογισμού και προοπτικής της Πρωτοβουλίας «Ένα Καράβι για τη Γάζα». Στην συνάντηση αυτή παρευρέθηκαν ογδόντα εννιά (89) συναγωνιστές, φίλοι και υποστηρικτές του εγχειρήματος από την Αθήνα,  την συμπρωτεύουσα, την επαρχία όπως και Παλαιστίνιοι σύντροφοι.
Α. Κατ’ αρχήν έγινε ενημέρωση από τους εκπροσώπους της Πρωτοβουλίας Βαγγέλη Πισσία και Τάκη Πολίτη που συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς στην Κωνσταντινούπολη στην συνάντηση απολογισμού και προοπτικής των έξι ιδρυτικών πυλώνων του «Στόλου της Ελευθερίας», για τις αποφάσεις που πάρθηκαν εκεί, οι οποίες είναι:
α) Η ανακοίνωση του εγχειρήματος «Στόλος της Ελευθερίας 2» - “Freedom Flotilla II” , η προετοιμασία και οργάνωση  των επιχειρησιακών και πολιτικών του σταδίων, η ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση του με στόχο τον απόπλου στα μέσα του φθινοπώρου 2010.
β) Η μεθοδική προσπάθεια για συμμετοχή στον «Στόλο της Ελευθερίας ΙΙ» όσο το δυνατόν περισσοτέρων συνιστωσών όπως νέες πρωτοβουλίες από την Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, Ελβετία και ικανού αριθμού εμπορικών πλοίων με ευρωπαϊκές σημαίες, ώστε να πιεστούν το μέγιστο  δυνατό τόσο οι εθνικές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και η Ε.Ε.
γ)  Η  διεύρυνση με την συμμετοχή στον «Στόλο της Ελευθερίας ΙΙ» και άλλων  συνιστωσών  από τον Αραβικό κόσμο και τις χώρες της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής.

Β. Στη συνέχεια έγινε ενημέρωση για την συνάντηση δύο μελών της Γραμματείας με τον ΑΝΥΠΕΞ Δ. Δρούτσα σχετικά με το ζήτημα της παράνομης κράτησης των πλοίων μας στο Ισραήλ, τω προσωπικών αντικειμένων των επιβαινόντων, των διαβατηρίων και των ναυτικών φυλλαδίων. Ζητήθηκε η   -πέρα από τις  όποιες  ρητές διακοινώσεις-  υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών και η προσφυγή σε κάθε προβλεπόμενο από το διεθνές δίκαιο μέτρο που υποστηρίζει το αίτημά μας για άμεση επιστροφή τόσο των πλοίων, όσο και των προσωπικών αντικειμένων στους  ιδιοκτήτες  τους.   

Γ. Τέλος,  έγιναν  εισηγήσεις από τα 4 μέλη της Γραμματείας, που είχαν υπογράψει το κάλεσμα, στις οποίες ανάπτυξαν πτυχές του ήδη δημοσιευμένου κειμένου εκτιμήσεων των 26 επιβαινόντων.  Επακολούθησε ο πολιτικός, επιχειρησιακός και οικονομικός απολογισμός του εγχειρήματος της Πρωτοβουλίας «Ένα Καράβι για τη Γάζα». Αφού αναγνώστηκε ο αρχικός οικονομικός απολογισμός του εγχειρήματος, δημιουργήθηκε μία τριμελής οικονομική ελεγκτική επιτροπή, η οποία θα κάνει τον πλήρη οικονομικό έλεγχο για να απαλλάξει από την ευθύνη τον οικονομικό υπεύθυνο.                                  
 
Στην συνέχεια ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις σε γόνιμο και δημιουργικό κλίμα όπου πήραν τον λόγο πάνω από 20 παρευρισκόμενοι και παρευρισκόμενες εκφράζοντας τις απόψεις και την κριτική τους. Οι τοποθετήσεις, οι κριτικές και η συζήτηση περιστράφηκαν γύρω από τα πολιτικά και οργανωτικά ζητήματα του εγχειρήματος και τις μελλοντικές του δυνατότητες.   Επισημάνθηκαν οι αλλαγές στις πολιτικές των κρατών που προήλθαν από το εγχείρημα αυτό και οι επιπτώσεις τους στον παλαιστινιακό αγώνα, την σημερινή πολιτική κατάσταση της περιοχής και τις προθέσεις των περιφερειακών «παικτών». Αναφέρθηκαν επίσης: άλλες μορφές αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό αγώνα, ζητήματα που προέκυψαν από την εσωτερική τριβή στην Πρωτοβουλία «Ένα Καράβι για τη Γάζα», αστοχίες της έως σήμερα λειτουργικής της μορφής, προτάσεις για την οργανωτική μορφή που πρέπει να έχει το επόμενο εγχείρημα. Δόθηκε έμφαση στην δυνατότητα επέκτασης και εμβάθυνσης των διαδικασιών εξασφαλίζοντας αφ’ ενός δομημένη και αποτελεσματική οργάνωση και αφ’ ετέρου ευρεία και ουσιαστική λαϊκή κινηματική απεύθυνση. 

Η γενική εκτίμηση ήταν ότι το εγχείρημα και η Πρωτοβουλία «Ένα Καράβι για τη Γάζα» πέτυχαν τον πολιτικό σκοπό τους, που ήταν η ανάδειξη στην επικαιρότητα  του παλαιστινιακού αγώνα  και του ισραηλινού αποκλεισμού της Γάζας (σχετικά με την Πρωτοβουλία «Ένα Καράβι για τη Γάζα» δείτε συνημμένο).
Στο τέλος με ανοιχτή πρόταση προς τους παρευρισκόμενους για δήλωση συμμετοχής δημιουργήθηκε προσωρινή Συντονιστική Επιτροπή από 21 συναγωνιστές και συναγωνίστριες.

Το προεδρείο της συνάντησης

Πισσίας Βαγγέλης
Πλειώνης Δημήτρης
Πολίτης Τάκης    
Σάμπρι Ισμάτ
Τικτόπουλος Μιχάλης
www.shiptogaza.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: