Τρίτη 15 Ιουνίου 2010

Μην τολμήσετε..!!!

Χωρίς πολλά λόγια..:
Ό,τι ακίνητο στη χώρα ( κτίριο, οικόπεδο, αιγιαλός, ποτάμια, πλατείες, βουνά κ.λ.π.) δεν ανήκει σε ιδιώτες, ανήκει στο δημόσιο. Δηλαδή σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό.
Ακούω, ότι προτίθεσθε, να ενώσετε την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, την Εταιρεία Ολυμπιακών Ακινήτων και την Εταιρεία Τουριστικών Ακινήτων. Πολύ καλά προτίθεσθε. Όλη η δημόσια περιουσία σε ένα φορέα..!
Ακούω όμως, ότι προτίθεσθε, αυτήν την νέα εταιρεία του δημοσίου, που θα προκύψει από την συγχώνευση των τριών προηγουμένων, να την εισάγετε στο Χρηματιστήριο..!
Συγγνώμη αλλά τι θα βάλετε στο Χρηματιστήριο;
Την περιουσία του ελληνικού λαού ;
Αν αυτή είναι η πρόθεσή σας, ζητώ, παρακαλώ και εν τέλει απαιτώ : Μην τολμήσετε..! Ξέρετε εσείς ή οφείλετε να ξέρετε, γιατί..!
Εγώ ξαναλέω : Μην τολμήσετε, εάν και όσοι το σκέπτεσθε. Όποιων κομμάτων...
Θα επανέλθω, εξηγώντας το γιατί. Αλλά ξαναλέω, τρίτη φορά :

Μην τολμήσετε..!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: