Τρίτη 22 Ιουνίου 2010

Τα πάνω-κάτω στις συντάξεις του Δημοσίου......ΨΥΧΗ ΒΑΘΕΙΑ..!!!


Τα βασικά σημεία του σχεδίου νόμου παρουσίασε το υπουργείο Οικονομικών

Σύνταξη στα 65 για τις μητέρες με ανήλικο παιδί – Από 1/1/2011 οι αυξήσεις στα όρια ηλικίας – Περικοπές και για τους σημερινούς συνταξιούχους λόγω ΛΑΦΚΑ
Σύνταξη στα 65 για όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο, ακόμη και τις μητέρες με ανήλικο παιδί, προβλέπει το σχέδιο νόμου για το συνταξιοδοτικό των δημοσίων υπαλλήλων. Οι αλλαγές που ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών, θα ξεκινήσουν να εφαρμόζονται από την 1/1/2011 και θα έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2013. Οι γυναίκες με ανήλικο παιδί, θα υποχρεωθούν να δουλέψουν 15 χρόνια περισσότερο για να πάρουν σύνταξη στα 65. Πέντε χρόνια επιπλέον εργασίας και για όσους θέλουν να πάρουν μειωμένη σύνταξη.
Για τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, προβλέπεται ότι θα αλλάξουν με ρυθμούς εξπρές. Η μεταβατική περίοδος θα ξεκινήσει την 01/01/2011 και θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31/12/2013. Στη λήξη της, κανένας δημόσιος υπάλληλος δεν θα μπορεί να πάρει πλήρη σύνταξη αν δεν έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του. Επίσης, δεν θα μπορεί να πάρει μειωμένη σύνταξη αν είναι μικρότερος από 60 ετών. Σώζονται μόνο όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι το τέλος του έτους.  Ειδικότερα προβλέπονται τα ακόλουθα:

Διορισμένοι πριν την 31/12/1982
1.Για όσους έχουν προσληφθεί μέχρι και την 31/12/1982, εξομοιώνονται τα έτη υπηρεσίας που θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει άντρες και γυναίκες προκειμένου να πάρουν σύνταξη (25 έτη). Η εξίσωση αυτή θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, σε μία τριετία. Ουσιαστικά αυξάνεται η απαιτούμενη υπηρεσία των γυναικών ως εξής:
Σήμερα: απαιτείται υπηρεσία 17 1/2 ετών για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος των γυναικών που είναι παντρεμένες με παιδιά
►2011: η απαιτούμενη υπηρεσία αυξάνεται στα 20 έτη,
►2012: η απαιτούμενη υπηρεσία αυξάνεται στα 22 1/2 χρόνια και
►2013: η απαιτούμενη υπηρεσία αυξάνεται στα 25 έτη.
Με τις ίδιες διατάξεις αυξάνονται από 1-1-2011 και μετά, σταδιακά, από 20 σε 25 τα έτη υπηρεσίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες που έχουν τρία παιδιά και άνω και καταργείται στην περίπτωση αυτή, η πρόσθετη προϋπόθεση που ίσχυε για τους άνδρες, δηλ. να έχουν την επιμέλεια των παιδιών με δικαστική απόφαση ή να είναι χήροι.
2.Επέρχεται εξομοίωση των ανδρών και γυναικών στρατιωτικών ως προς τα έτη θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος (25 έτη).
Διορισμένοι μετά την 1/1/1983
Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1ης Ιανουαρίου 1998 και μετά, ή προσλήφθηκαν για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1ης Ιανουαρίου 1983 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992 θα ισχύουν τα εξής:
1. Άνδρες και γυναίκες με ανήλικο παιδί, θα μπορούν να πάρουν σύνταξη στα 65 με τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας. Η εξίσωση αυτή -δηλαδή η αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης των γυναικών κατά 15 έτη, θα γίνει σταδιακά εντός τριετίας. Δηλαδή:
► για όσες γυναίκες συμπληρώσουν την 25ετία από 1-1-2011, το όριο ηλικίας των 50 ετών, που ισχύει σήμερα, αυξάνεται στο 55ό έτος της ηλικίας
►για όσες συμπληρώσουν την 25ετία το έτος 2012 το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 60ό και
►για όσες συμπληρώνουν την 25ετία το έτος 2013 και μετά, το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 65° έτος.
2. Για άνδρες και γυναίκες που έχουν ανίκανα παιδιά ή ανίκανο σύζυγο και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης (25ετία) θα ισχύουν τα εξής όρια:
►το 53ο για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το 2011,
►το 56° έτος για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το 2012 και
►το 60ό έτος για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από το έτος 2013 και μετά.
3.Για άνδρες και γυναίκες χωρίς ανήλικα ή ανάπηρα παιδιά, που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1-1-1998 και μετά ή έχουν διορισθεί από 1-1-1983 και μετά, η σύνταξη θα βγαίνει στα 65. Η εξίσωση αυτή θα γίνει σταδιακά σε βάθος τριετίας. Δηλαδή για όσες γυναίκες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μέχρι την 31-12-2010 ισχύει το όριο ηλικίας των 60 ετών. Στη συνέχεια αυξάνεται: 
►Στο 61° έτος για όσες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2011,
►Στο 63° έτος για όσες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2012 και
►Στο 65° έτος για όσες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2013.
4. Εξομοιώνεται σταδιακά εντός τριετίας το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του Δημοσίου που μπορούν να αποχωρήσουν από την υπηρεσία πριν τη συμπλήρωση του ισχύοντος ορίου ηλικίας και να λάβουν μειωμένη σύνταξη. Δηλ. το ισχύον μέχρι 31-12-2010 όριο ηλικίας των γυναικών της περίπτωσης αυτής, αυξάνεται:
►στο 56° το έτος 2011,
►στο 58° το 2012 και
►στο 60ό έτος το 2013.
5.Καταργούνται οι διατάξεις που προβλέπουν ότι όσοι υπάλληλοι έχουν τρία και άνω παιδιά συνταξιοδοτούνται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
6.Ορίζεται ότι όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31-12-2010, δεν θίγονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού. Για τα πρόσωπα αυτά, θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού διατάξεις που αφορούν τόσο τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης όσο και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.
Με το σχέδιο νόμου, επέρχονται επίσης και οι ακόλουθες αλλαγές:
1. Επεκτείνονται και στο Δημόσιο ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων. Έτσι, καθιερώνεται από 1-1-2015 και για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου βασική και αναλογική σύνταξη, οι οποίες χορηγούνται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους ασφαλισμένους στους άλλους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
2. Οι νέοι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διαδοχική ασφάλιση θα ισχύσουν και στον δημόσιο τομέα.
3.Από 1/1/2011, θα υπάγονται και οι ασφαλισμένοι του δημοσίου στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας. Καταργούνται όλες οι Επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούν σήμερα στις νομαρχίες και το Δημόσιο, με εξαίρεση τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), καθώς και την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας.
4. Επιμηκύνεται από 2 σε 5 έτη ο χρόνος διάρκειας του έγγαμου βίου, προκειμένου να δικαιούται σύνταξη ο επιζών σύζυγος αποβιώσαντος συνταξιούχου.
5. Καταργείται το δικαίωμα συνταξιοδότησης των άγαμων ενήλικων θυγατέρων με εξαίρεση τις ανίκανες και όσες σπουδάζουν, καθώς και το δικαίωμα συνταξιοδότησης των διαζευγμένων θυγατέρων. Αυστηροποιούνται οι ήδη ισχύουσες διατάξεις που προβλέπουν περιορισμό του ποσού της σύνταξης λόγω αυξημένων εισοδημάτων.
6. Από 1-8-2010 θεσπίζεται και στο Δημόσιο Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων η οποία παρακρατείται από τις συντάξεις που υπερβαίνουν το ποσό των 1.400 ευρώ, με κλιμακούμενο συντελεστή από 3% εώς 9% ανάλογα με το ποσό της σύνταξης.  
πηγη enet

Δεν υπάρχουν σχόλια: