Παρασκευή 25 Ιουνίου 2010

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΣ !...

Ο Υπουργός – καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου, κατάρτισε και προωθεί ένα νομοσχέδιο, που περιέχει αντισυνταγματικές διατάξεις ; Γιατί όχι, στην Ελλάδα, όλα γίνονται !...
Η ΓΣΕΕ είναι, βέβαιη, πως βασικές διατάξεις, τόσο του εργασιακού, όσο και του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, αντίκεινται προς το Σύνταγμα, γι αυτό και πριν λίγες ημέρες, με ευθύνη των νομικών της συμβούλων, συντάχθηκε κι στάλθηκε στο Συμβούλιο Επικρατείας, υπόμνημα στο οποίο επισημαίνονται σειρά αντισυνταγματικών ρυθμίσεων.
Όπως αναφέρεται στο υπόμνημα της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης,
«…οι διατάξεις του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος που πρόκειται να τεθεί υπόψη του Δικαστηρίου σας, προς επεξεργασία, θίγουν τον πυρήνα συνταγματικά κατοχυρωμένων θεμελιωδών δικαιωμάτων και ανατρέπουν θεσμικές ρυθμίσεις που ενσωματώνονται στο Σύνταγμα και σε σειρά αναγνωρισμένων Διεθνών Συμβάσεων και Συνθηκών…».Παρ΄όλο που οι νομικοί που εργάζονται για λογαριασμό της ΓΣΕΕ, είναι εξέχοντες επιστήμονες, καθηγητές ΑΕΙ, οι περισσότεροι, εν τούτοις οι απόψεις της οργάνωσης γίνονται αποδεκτές, με δυσπιστία και επιφυλακτικότητα, αφού χρεώνονται σ΄ ένα φορέα με συνδικαλιστικά χαρακτηριστικά και επιδιώξεις.
Να, όμως, που οι επισημάνσεις έρχονται κι απ΄ αλλού και μάλιστα από φορέα, στον οποίο κανείς δεν μπορεί να προσάψει πολιτικές, συνδικαλιστικές ή άλλου είδους σκοπιμότητες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αντισυνταγματικές κρίνονται, από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου βασικές διατάξεις του ασφαλιστικού νομοσχεδίου για το Συνταξιοδοτικό, το οποίο δεν φαίνεται να αντέχει τη βάσανο του δικαστικού ελέγχου, καθώς έρχεται σε αντίθεση με το Σύνταγμα, τις διεθνείς συμβάσεις, αλλά και στη νομολογία ελληνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων.Η βίαιη αλλαγή των ορίων ηλικίας, η επιβουλή του ΛΑΦΚΑ, η ρήξη στη σχέση μισθού - σύνταξης κ.α. είναι ζητήματα, που ελέγχονται για τη νομιμότητά τους κι είναι πολύ πιθανό, να θεωρηθούν αντισυνταγματικά !

Τι γίνεται, λοιπόν ; Η φωλιά του Α. Λοβέρδου, είναι λερωμένη, εκτός από πολιτικοϊδεολογικής, και, από νομικής άποψης και δη από συνταγματικής ; Τι σημαίνει ή μάλλον, τι θα σημάνει αυτό, αν επαληθευτεί ; Χαμός !!...
 
logoplokies.blogspot.

Δεν υπάρχουν σχόλια: