Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2011

"Απ’ το κράτος πρόνοιας στο κράτος μάνατζερ"


"Απ’ το κράτος πρόνοιας στο κράτος μάνατζερ"
Le Monde diplomatique

Δεν υπάρχουν σχόλια: