Σάββατο, 26 Μαρτίου 2011

Το θρίλερ συνεχίζεται, το ντιλ δεν έρχεται

Ακόμη ένα επεισόδιο στο... σίρι­αλ Εθνικής - Alpha Bank παίχτη­κε τις προηγούμενες ημέρες, αυτή τη φορά με την «εμφάνιση» της Morgan Stanley, αλλά και την εμπλο­κή του Reuters. Και καθώς οι δύο αυτοί ξένοι παίκτες μόνο τυχαίοι δεν είναι, οι φήμες και τα σενάρια ξέφυγαν από κά­θε έλεγχο. Η ουσία όμως παραμένει, ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα εί­ναι ανώριμο για deals και... βαθιά κρα­τικό, αν και για την περίπτωση Alpha και ΕΤΕ, όπως όλα δείχνουν, θα πρέπει να περιμένουμε έναν ακόμη γύρο. Πώς ξετυλίχτηκε ο μίτος των εξελίξεων;
Την περασμένη εβδομάδα η Morgan Stanley, η οποία είχε υπάρξει σύμβου­λος της Εθνικής και έχει δράσει τόσο στην υποβολή της φιλικής πρότασης προς την Alpha όσο και στην αύξηση κεφαλαίου 1,8 δισ. της Εθνικής, ανα­κοίνωσε ότι απέκτησε το 5,1% της ΑΙρΙΐΗ Βank. Η αναστάτωση ήταν προ­φανής.
Η κίνηση απόκτησης του θηριώδους όγκου των 27.300.000 μετοχών έδει­χνε να «φωτογραφίζει» αυτό που οι περισσότεροι περίμεναν: ότι οι «ευ­γενικές» κινήσεις από την πλευρά του Απόστολου Ταμβακάκη και της ΕΤΕ εί­χαν τελειώσει και πως τον λόγο είχαν πλέον οι επιθετικές. Η Εθνική, βέβαια, διέψευσε ότι βρισκόταν πίσω από την αγορά του πακέτου, αλλά τα ερωτή­ματα παρέμειναν (και πυροδοτήθηκαν από την πλευρά της Alpha).
Πότε ακριβώς απέκτησε το πακέτο αυτό η Morgan; Είχε εσωτερική πληρο­φόρηση ως σύμβουλος και συνεργάτης της Εθνικής; Και ποιοι ήταν οι πε­λάτες της;
Αν αποδειχτεί ότι έγινε χρήση εσω­τερικής πληροφόρησης, η αμερικανική τράπεζα μπορεί να τα βρει μπαστούνια στη συνέχεια. Η ίδια πάντως με ανακοί­νωσή της ξεκαθαρίζει ότι ενήργησε για λογαριασμό πελατών της και υπό την ιδιότητα του θεματοφύλακα, διορθώ­νοντας έτσι την αρχική της δήλωση ότι η μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής της στην Alpha Bank έγινε για λογαρια­σμό της ίδιας.
Επισημαίνει μάλιστα (θέλοντας να δείξει πως δεν προτίθεται να ταράξει τα νερά) ότι το ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Βηπκ δεν διαφοροποιεί την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέ­ουν από αυτές. Άλλωστε, όπως επιση­μαίνουν καλά πληροφορημένες πηγές, οι αγορές των πακέτων μετοχών της ΑΙρΙΐ3 έγιναν από τη Morgan στα τέλη του περασμένου έτους και τις αρχές του 2011, όταν η μετοχή βρισκόταν σε ιστορικά χαμηλά. Ποια καλύτερη ευ­καιρία λοιπόν για μια μεγάλη (και επεν­δυτική) τράπεζα να λάβει θέσεις για να βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση, εν αναμονή εξελίξεων.
Έρευνες
Με την μπάλα στην... κερκίδα και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (αλλά και την εισαγγελία Αθηνών) να ερευνά όλες τις συναλλαγές στο πλαίσιο της πρότασης συγχώνευσης της Εθνικής προς την Alpha, όλοι είναι προσεκτι­κοί, όχι όμως στις φήμες. Έτσι, τη σκυτάλη πήρε το Reuters, το οποίο, επικα­λούμενο τραπεζική πηγή, ισχυρίστηκε πως η Alpha περίμενε βελτιωμένη πρό­ταση από την πλευρά της Εθνικής, κίνη­ση που δεν έγινε.
Ωστόσο στο ίδιο θέμα γινόταν επί­σης λόγος για ενεργό διάθεση επίτευ­ξης μίας συμφωνίας, παρά τα πρόσφα­τα σχόλια από τον Σπύρο Φιλάρετο, κεντρικό στέλεχος της τράπεζας, ότι η συμφωνία «είναι νεκρή». Το Reuters επικαλέστηκε μάλιστα και το πρωτο­σέλιδο του «Βήματος της Κυριακής», σύμφωνα με το οποίο «...το Σαββατοκύριακο που ακολούθησε, η Alpha αντιπρότεινε μια σχέση ανταλλαγής 10 μετοχών της Εθνικής για κάθε 12 μετο­χές της Alpha, πρόταση η οποία απορ­ρίφθηκε σε μία ώρα και με αρνητικό τρόπο». Λεπτομέρεια, αλλά κρίσιμη: το ρεπορτάζ ήταν ανυπόγραφο... Έν­δειξη ότι είχε «ειδικό λόγο» που μπή­κε και ότι το θέμα Alpha - Εθνικής δεν έχει ακόμη λήξει. Άλλωστε η Morgan έχει ήδη τοποθετηθεί με μεγάλο πο­σοστό (άρα κάτι περιμένει), ενώ και η Goldman σε ανάλυσή της πριν από λί­γα 24ωρα έβλεπε ευκαιρίες στις ελλη­νικές τράπεζες...
Μύλος η κατάσταση, με ξένους οί­κους, εκδοτικά συμφέροντα, ιδιότυ­πες συμμαχίες και συμφέροντα μεγαλοστελεχών να περιπλέκονται στην πιο ενδιαφέρουσα επιχειρηματική ιστορία των τελευταίων ετών. Και μάλιστα υπό την ασφυκτική πίεση των δανειστών μας (ΔΝΤ-ΕΚΤ), τις διαρκείς παραινέ­σεις του διοικητή της ΤτΕ Γιώργου Προ-βόπουλου για συγχωνεύσεις, αλλά και σχεδόν δέκα χρόνια μετά τη διακηρυγ­μένη (και συνάμα προφητική....) εκτί­μηση του Γιάννη Κωστόπουλου περί «χώρου για δυόμισι τράπεζες».
Παρ' όλα αυτά, φαίνεται πως οι τρα­πεζίτες, και κυρίως οι ιδιώτες, δεν είναι «έτοιμοι» για τη «νέα εποχή» και τις δυόμισι τράπεζες που έλεγε προ δεκα­ετίας ο ισχυρός άνδρας της Alpha.
Πώς θα μοιραστούν το πακέτο
Το νέο πακέτο θα δοθεί μόνο αν συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι. Ωστόσο, όπως σημείωναν τραπεζικοί κύ­κλοι, είναι... έτοιμο ανά πάσα στιγμή και διαθέσιμο στην πρώτη ζήτηση. Στην πιάτσα άλλωστε αποτελεί κοινό μυστικό πως η κυβέρνηση - έπειτα από σχετικό αίτημα των τραπεζιτών - ζήτησε από την τρόικα να συμπεριλά­βει και τέταρτο μηχανισμό εγγυήσεων, που θα υπάρχει στο σύστημα ως απόθεμα (κάβα εγγυήσεων).
Με βάση τις προηγούμενες κατανομές, εάν διατεθούν κεφάλαια από αυτό το πακέτο, η Εθνική θα μπορεί να λάβει άλλα 5,5 δισ. ευρώ, η Eurobankάλλα 5,2, η Alpha Ββπκ άλλα 4,5 και η Αγροτική, που απέτυχε και στο τε­λευταίο stress test, περί τα 2 δισ.
Γεννάται λοιπόν το ερώτημα πώς είναι δυνατόν, μετά τις συνεχείς «ενέσεις» χρηματοδοτήσεων και ρευστότητας, με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου (δηλαδή των ίδιων των φορολογουμένων), οι ιδιώτες τραπεζίτες (που πλέον λειτουργούν με τις πλάτες του Δημοσίου όμως) και οι μεγαλόσχημοι παράγοντες συνεχίζουν να συμπε­ριφέρονται σαν να μην τρέχει τίποτε.
Και μάλιστα συνεχίζουν να επιβάλουν τους όρους τους, συνεχίζουν να μην βάζουν το χέρι στην τσέπη (καθώς αρνούνται ακόμη και σήμερα να προχωρήσουν σε αυξή­σεις μετοχικού κεφαλαίου που πληρώνουν οι ίδιοι) και να μην συμβάλουν στην ισχυροποίηση του τραπεζικού συστήματος. Σαν να θέλουν να διασφαλίσουν πως δεν θα ανοίξει καμία γραμμή χρηματοδότησης με καλύτε­ρους όρους προς τις εκατοντάδες χιλιάδες δοκιμαζόμε­νες επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που είναι σε αδιέξοδο.
topontiki 

Δεν υπάρχουν σχόλια: