Πέμπτη, 1 Μαΐου 2014

Αυτοδιοίκηση: Στο δρόμο της νίκης και της αλλαγής

Του Σταύρου Λιάππη 
Οικονομολόγου -Λογιστή
Ζοφερή εικόνα..
 Έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τις Αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου και το πολιτικό κλίμα έχει βαρύνει επικίνδυνα στα πολιτικά δρώμενα της χώρας. Διανύουμε τυπικά τους τελευταίους μήνες του δεύτερου μνημονίου, προετοιμάζεται το έδαφος για την επιβολή ενός τρίτου με ότι αυτό συνεπάγεται για την καθημερινότητα της συντριπτικής πλειοψηφείας των πολιτών και φως στο τούνελ της καταθλιπτικής πραγματικότητας δεν αναμένεται να εμφανισθεί…Το πολιτικό προσωπικό του παρηκμασμένου κυβερνητικού δικομματισμού εκτελώντας το διατεταγμένο πείραμα των παρανοϊκών νεοφιλελευθέρων πολιτικών προσπαθεί να αναταχθεί και να αναπαραχθεί δίνοντας την ύστατη μάχη οπισθοφυλακής, αναμασώντας «τα ψεύτικα τα λόγια τα  μεγάλα». Εις μάτην όμως…
Μέσα σ αυτό το βαρύ και καταθλιπτικό πολιτικό τοπίο, η Αυτοδιοίκηση χειμάζεται δραματικά, αδυνατώντας στη σημερινή συγκυρία να ανταποκριθεί στις βασικές θεσμικές της αρμοδιότητες και να αντιμετωπίσει τα καθημερινά προβλήματα που βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών. Η τεχνητή συγκόλληση των πρωην Καποδιστριακών δήμων που εξυπηρετούσε τα πελατειακά δίκτυα των κομματαρχών του άλλοτε κραταιού δικομματισμού και συμβολικά βαφτίστηκε «Καλλικράτης» έχει αποδειχθεί εξάμβλωμα καταρρακώνοντας  το κύρος τής Αυτοδιοίκησης…

Ένας Δήμος είναι….υπαρκτός.
 Οι δημοτικές αρχές λειτουργούν στο πλαίσιο που ορίζει ο «Καλλικράτης», ένας νόμος που προωθεί την απαράδεκτη και αντιλειτουργική χωροταξική διαίρεση, το γιγαντισμό, τη συγκεντρωτική και αντιδημοκρατική λειτουργία,  υποβαθμίζοντας ταυτόχρονα τη δημοκρατία και τη συμμετοχή. Απότοκος της εφαρμογής του «Καλλικράτειου» πλαισίου υπήρξε ο περιορισμός των ΟΤΑ κατά 70%, κατά 88% των ΝΠΔΔ και κατά 64% των ΝΠΙΔ, διαταράσσοντας ουσιαστικά τη λειτουργικότητα της διοικητικής πυραμίδας. Ειδικότερα, σε ότι αφορά τους ΟΤΑ από 1034 περιορισθήκαν σε 325, τα ΝΠΔΔ, από 4.300 συγχωνεύτηκαν σε 520, ενώ τα ΝΠΙΔ από 1.350 συγχωνεύτηκαν σε 492.
Επιπλέον ο «Καλλικράτης» αποτελεί κατ επιταγή των μνημονιακών πολιτικών εργαλείο λεηλασίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιβάλλοντας πρωτόγνωρη ασφυξία των οικονομικών της, προωθώντας την ιδιωτικοποίηση πολλών λειτουργιών της, καταργώντας  τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των δήμων και των περιφερειών. Τονίζουμε στο σημείο αυτό ότι το συνολικό ανελαστικό κόστος λειτουργίας των δήμων ανέρχεται σε 3,62 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 1,05 εκατ. αφορά ανταποδοτικές υπηρεσίες που καλύπτονται από ανταποδοτικά έσοδα. Οπότε, η χρηματοδότηση που απαιτείται μέσω των ΚΑΠ ανέρχεται σε 2,574 εκατ. ευρώ. Όμως, η χρηματοδότηση έχει μειωθεί στα 1,272 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας απόκλιση κατά 50%. Ο δραστικός περιορισμός των θεσμοθετημένων επιχορηγήσεων(-65%) καθιστά ουσιαστικά αδύνατη τη λειτουργία των προνοιακών δομών, των υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής και των δραστηριοτήτων αθλητισμού και πολιτισμού.
 Ένας άλλος Δήμος είναι…εφικτός.
 Επειδή οι Αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου έχουν βαθύτατα πολιτικό περιεχόμενο για το μέλλον, τόσο της τοπικής αυτοδιοίκησης, όσο και της χώρας…Επειδή η αυτοδιοίκηση επιβάλλεται να αποκατασταθεί ως ο δημοκρατικός πυλώνας της πολιτείας και ο αποτελεσματικότερος θεσμός στην υπηρεσίας του δημοσίου συμφέροντος…Επειδή η αυτοδιοίκηση πρέπει να καταστεί χώρος διαφάνειας και δημοκρατικής συμμετοχής και σύνθεσης ενός αξιακού αναπτυξιακού σχεδίου, οι αυτοδιοικητικές κινήσεις που στηρίζει η Αριστερά στοχεύουν:
 • Στην ανάπτυξη αλληλέγγυων πολιτικών που θα αντιμετωπίσουν τις έκτακτες συνθήκες της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει ενσκήψει από την εφαρμογή των ανάλγητων μνημονιακών πολιτικών.
 • Στην αποκατάσταση των δομών του κοινωνικού κράτους που έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από τις συνεχιζόμενες αντιλαϊκές πολιτικές στην περίοδο της κρίσης, προσφέροντας ένα ανεκτό επίπεδο ποιότητας ζωής.
 • Στη κινητοποίηση των δημιουργικών δυνάμεων της πόλης και στην υλοποίηση υποδομών που θα τονώσουν την οικονομική δραστηριότητα, αντιμετωπίζοντας κατά το δυνατόν την ανεργία, στο γενικότερο πλαίσιο ενός εθνικού σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρότησης.
 • Σε αποκεντρωτικό πλαίσιο λειτουργίας των αυτοδιοικητικών θεσμών, με πλήρη μεταφορά αρμοδιοτήτων στο Α κ Β επίπεδο Αυτοδιοίκησης, με ταυτόχρονη κατάργηση των διορισμένων κρατικών διοικήσεων.
 • Στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ούτως ώστε η πληροφόρηση στο κατώτερο δυνατό επίπεδο να αποτελεί έναυσμα για ευρύτατη κοινωνική συμμετοχή και όχι μέσο για την προβολή του έργου της δημοτικής αρχής.
 • Σε νέους θεσμούς λαϊκής συμμετοχής στο κατώτερο δυνατό επίπεδο για μείζονα προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της δημοτικής θητείας(δημοψηφίσματα, λαϊκές συνελεύσεις κλπ).
Στις προτάσεις λέμε ναι!!
Βάλλεται από πολλές πλευρές η Ριζοσπαστική Αριστερά για έλλειψη προτάσεων που θα βελτιώσουν το Αυτοδιοικητικό  status καθιστώντας το θεσμό πραγματικό πυλώνα της δημοκρατίας και πάροχο ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες. Κι όμως… Οι κινήσεις της Ριζοσπαστικής Αριστεράς ξεπερνώντας ανέξοδες και εν τέλει …αδιέξοδες λογικές «μικρομεγαλισμού», οικοδομώντας  ευρύτατες δυνατές συμπράξεις με ανεπίληπτα πρόσωπα και αντιμνημονιακές δυνάμεις, αγωνίζονται με όλους τους ΟΤΑ της χώρας για:
 • Νέο μοντέλο διοικητικής οργάνωσης που θα ανασχεδιάσει τον Αυτοδιοικητικό χάρτη με σημαντική χωροταξική αποσυμπίεση των υπαρχόντων αυτοδιοικητικών οντοτήτων.
 • Εμβάθυνση της Δημοκρατίας στου ΟΤΑ με περιορισμό των υπερεξουσιών του Δημάρχου, μεταφορά αρμοδιοτήτων στα συλλογικά όργανα και καθιέρωση της απλής αναλογικής ως πάγιου εκλογικού συστήματος.
 • Ριζική ανασυγκρότηση του μοντέλου διοίκησης με εισαγωγή συστημάτων ολικής ποιότητας, και θέσπιση κανόνων αξιοκρατίας που θα εδράζονται σε επιστημονικά, διοικητικά και επιχειρησιακά κριτήρια.
 • Διατήρηση του Δημοτικού χαρακτήρα των υπηρεσιών ύδρευσης και καθαριότητας με την προώθηση νέων καινοτομικών μεθόδων αποκομιδής που βασίζονται, στην διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή, την μέγιστη ανακύκλωση, και την επαναχρησιμοποίηση.
 • Γενναία αύξηση των δαπανών για την Αυτοδιοίκηση σε ποσοστό που σταδιακά θα συγκλίνει με τον Ευρωπαϊκό μ.ο, στοιχείο απαραίτητο για την υλοποίηση μιας αξιοπρεπούς κοινωνικής πολιτικής.
 • Σύγχρονο πλαίσιο οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης του δημοτικού χρήματος προσαρμοσμένο  στις σημερινές ανάγκες.
 • Διαφάνεια στη διαχείριση του δημοτικού χρήματος με την θέσπιση συμμετοχικών θεσμών(Συμμετοχικός προϋπολογισμός, επιτροπές ελέγχου των απολογισμών κλπ).
 • Νέα πολιτική στα θεσμοθετημένα τέλη και δικαιώματα με κανόνες κοινωνικής δικαιοσύνης και ειδικές πολιτικές για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες δημοτών.
 • Εξορθολογισμός του κόστους της κάθε δημοτικής δαπάνης σε συνδυασμό με το κοινωνικό όφελος που εισπράττουν οι δημότες μακριά από τη μικροπολιτικές λογικές του θεαθήναι.
 • Ένταξη της οικολογικής οπτικής σε κάθε επενδυτική παρέμβαση και συγκεκριμένα μέτρα προστασίας του περιβαλλοντολογικού πλούτου.
Μ αριστερό ορθολογισμό  και μ όνειρο….
Οι προαναφερθείσες στοχεύσεις και προτάσσεις προϋποθέτουν βαθιές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό που θα συνοδευτούν  από την επικράτηση των δυνάμεων της μαχόμενης Αριστεράς και την ανάληψη κυβερνητικών ευθυνών. Κάτω απ αυτές τις προϋποθέσεις το οραματικό ζητούμενο για την αυτοδιοίκηση, μια ισχυρή δημοτική αρχή σ ένα αποκεντρωμένο πλαίσιο εξουσίας  θα δημιουργήσει μια πόλη αστερισμό δραστηριοτήτων, μια πόλη φιλική στην εργασία, μια πόλη φιλική στους πολίτες, μια πόλη φιλική στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, μια πόλη «ανταγωνιστική», μια πράσινη πόλη. Το νέο περιβάλλον θα απελευθερώσει δυνάμεις που σήμερα λιμνάζουν στις Αυτοδιοίκηση, θα τονώσει το ενδιαφέρον για προσφορά , θα επιβραβεύσει την ποιότητα κόντρα στον ισοπεδωτισμό, θα αναδείξει καινούργιες αξίες που θα σπάσουν τα μουχλιασμένα πελατειακά δίκτυα και τις παραλυτικές τους επιπτώσεις στους αυτοδιοικητικούς θεσμούς, προβάλλοντας το σύνθημα πρώτα η κοινωνία, πρώτα ο πολίτης….

Δεν υπάρχουν σχόλια: