Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

13,4% των πλήρως απασχολούμενων στην Ελλάδα σε κίνδυνο φτώχειας

Η Ρουμανία μόνο, από τις χώρες της Ε.Ε. σε χειρότερο σημείο από την Ελλάδα, με ποσοστό που αγγίζει το 15,9%
Το ποσοστό εκφράζει τον αριθμό των πλήρως απασχολούμενων σε κάθε χώρα, οι οποίοι παρ” όλο που έχουν μισθό, βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας.
Τα ποσοστά στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. έχουν ως εξής:1. Φινλανδία – 2,7%
2. Ιρλανδία – 3,3%
3. Τσεχία – 3,5%
4. Βέλγιο – 3,6%
5. Ολλανδία – 4,1%
6. Μάλτα – 4,4%
7. Δανία – 4,6%
8. Σουηδία – 5,1%
9. Ουγγαρία – 5,4%
10. Σλοβενία – 5,6%
11. Κροατία – 5,7%
12. Γερμανία – 5,7%
13. Λιθουανία – 5,8%
14. Σλοβακία – 5,8%
15. Ηνωμένο Βασίλειο – 6,5%
16. Βουλγαρία – 6,6%
17. Γαλλία – 6,6%
18. Αυστρία – 6,8%
19. Κύπρος – 6,9%
20. Εσθονία – 7,1%
21. Λεττονία – 7,7%
22. Πορτογαλία – 8,5%
23. Ισπανία – 8,9%
24. Ιταλία – 9,0%
25. Λουξεμβούργο – 9,0%
26. Πολωνία – 9,7%
27. Ελλάδα – 13,4%
28. Ρουμανία – 15,9%

ΠΗΓΗ:jodigraphics.net

Δεν υπάρχουν σχόλια: