Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

MΕ 400 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ Η DEUTSCHE TELEKOM ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΟΤΕ!!

ΤΟΝ ΞΕΠΟΥΛΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝ ΓΙΑ ΛΙΓΕΣ ΕΦΗΜΕΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
Απόλυτη ανατροπή των σημερινών συσχετισμών δυνάμεων μεταξύ ελληνικού Δημοσίου και Deutsche Telekom στον ΟΤΕ, φέρνει η απόφαση της κυβέρνησης για πώληση επιπλέον μετοχικού μεριδίου 10%, με τους Γερμανούς να αποκτούν πλέον τον απόλυτο έλεγχο του ελληνικού οργανισμού.
Οι Γερμανοί έναντι 400 εκατ. ευρώ (για το 10% με βάση την σημερινή τιμή των μετοχών και premium 15% όπως προβλέπει η συμφωνία με το δημόσιο) ανεβάζουν τη μετοχική τους παρουσία στον ΟΤΕ στο 40% και «κερδίζουν» την πλειοψηφία στο διοικητικό συμβούλιο, αποκτούν όλες τις εκτελεστικές εξουσίες και κατέχουν πλέον βάσει της κείμενης νομοθεσίας την καταστατική πλειοψηφία (άνω του 33,3%).
Αποκτούν αριθμητικό πλεονέκτημα στο διοικητικό συμβούλιο ελέγχοντας απόλυτα τον οργανισμό και κατέχοντας όλες τις εκτελεστικές εξουσίες, ενώ καθίστανται πλέον ισχυροί και σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού, ανοίγοντας την πόρτα της εξόδου για χιλιάδες εργαζόμενους.
Από τη στιγμή που το ποσοστό του ελληνικού Δημοσίου στον ΟΤΕ πέσει κάτω από το 15%, το διοικητικό συμβούλιο από 10μελές που είναι σήμερα γίνεται 11μελές με την ελληνική πλευρά να έχει 5 μέλη και τους Γερμανούς να ελέγχουν 6 μέλη πλέον. Εξέλιξη που δίνει την πλειοψηφία στην Deutsche Telekom.Τα άρθρα 5 και 6Επιπλέον, ο πρόεδρος που επιλέγεται από την ελληνική πλευρά δεν έχει απολύτως κανένα εκτελεστικό καθήκον. Αντίθετα, όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται από τον διευθύνοντα σύμβουλο που ορίζεται από τους Γερμανούς. Ολα αυτά προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6 της συμφωνίας μετόχων.Παράλληλα όμως η νέα πώληση ποσοστού μετοχών του ελληνικού Δημοσίου στον ΟΤΕ αυξάνει τις εξουσίες των Γερμανών σε ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού και ειδικά στα θέματα πλεονάζοντος προσωπικού, βάσει του άρθρου 15 της συμφωνίας μετόχων.

Σε περίπτωση λοιπόν που τεθεί θέμα πλεονάζοντος προσωπικού από τη γερμανική πλευρά, συγκροτείται μια επιτροπή στην οποία μετέχουν δύο εκπρόσωποι του ελληνικού Δημοσίου, δύο εκπρόσωποι της Deutsche Telekom και δύο της ΟΜΕ ΟΤΕ. Η επιτροπή αυτή διαβουλεύεται για δέκα ημέρες και εφόσον δεν υπάρξει κάποια συμφωνία επανέρχεται για ακόμη δέκα μέρες. Εάν πάλι δεν υπάρξει συμφωνία, τότε το θέμα μεταφέρεται προς συζήτηση στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού, ένα απολύτως ελεγχόμενο περιβάλλον από τους Γερμανούς, όπου εκεί αποφασίζεται η τύχη του πλεονάζοντος προσωπικού.

Με την αύξηση πάντως του ποσοστού της στον ΟΤΕ στο 40% η Deutsche Telekom αποκτά ένα επιπλέον μεγάλο ατού βάσει της ελληνικής νομοθεσίας. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον νόμο 2190 όταν ένας μέτοχος κατέχει το 33,3% μιας ελληνικής ανώνυμης εταιρείας, αυτό λέγεται καταστατική μειοψηφία, η οποία και δίνει αυξημένες δυνατότητες στη γενική συνέλευση των μετόχων.

Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι πλέον, ακόμη και σε περίπτωση ανατροπής της υπάρχουσας συμφωνίας μετόχων Δημοσίου- Deutsche Telekom για τον ΟΤΕ -δεδομένου ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες με την Ευρωπαϊκή Ενωση για τη δημόσια προσφορά μετόχων- οι Γερμανοί θα είναι πια το απόλυτο αφεντικό στον ελληνικό Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών.

Το επιχείρημα πάντως που χρησιμοποιεί το οικονομικό επιτελείο για την ενεργοποίηση της οψιόνείναι πως και μετά την πώληση το Δημόσιο θα συνεχίσει να διατηρεί το δικαίωμα της αρνησικυρίας σε κάποια ζητήματα που θα του επιτρέπει να παρεμβαίνει στις αποφάσεις των Γερμανών.

Εάν το Δημόσιο διατηρήσει τη συμμετοχή του στο όριο του 10%, τότε διατηρεί το δικαίωμα αρνησικυρίας που προβλέπεται από τη συμφωνία του 2008 και αφορά σε μια σειρά θεμάτων τα οποία σχετίζονται με εταιρικά ζητήματα καθώς επίσης και σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας και δημόσιας τάξης.

Σε περίπτωση όπου η συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου υποχωρήσει κάτω από το 10%, τότε διατηρεί το δικαίωμα άσκησης βέτο μόνο για τα θέματα που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια.

ΟΠΩΣ ΣΤΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Οι εργαζόμενοι φοβούνται μαζικές απολύσεις

Βασική προτεραιότητα στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Deutsche Telekom για τον ΟΤΕ αποτελεί η περικοπή λειτουργικών εξόδων με μείωση στο κόστος προσωπικού.

Αυτό άρχισε ήδη να υλοποιείται με τη νέα συλλογική σύμβαση των εργαζομένων και τις περικοπές που έθεσε σε εφαρμογή, ωστόσο είναι βέβαιο ότι λίαν συντόμως οι Γερμανοί θα βγάλουν από το μανίκι τους τον άσο που λέγεται πλεονάζον προσωπικό βάσει του άρθρου 15 της συμφωνίας μετόχων.Μάλιστα, το επιχειρησιακό πλάνο των Γερμανών προβλέπει τη μείωση κατά 1.500 - 2.000 εργαζομένους από το προσωπικό του Οργανισμού, επειδή το μισθοδοτικό κόστος του ΟΤΕ ξεπέρασε και τα επίπεδα προ της μεγάλης εθελουσίας εξόδου.

Οι εργαζόμενοι στον ΟΤΕ βρίσκονται επί ποδός πολέμου στέλνοντας μήνυμα αντίδρασης στους βασικούς μετόχους και προειδοποιούν με απεργιακές κινητοποιήσεις.Χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι στη Σλοβακία, όπου οι Γερμανοί ελέγχουν πλήρως τον πρώην κρατικό τηλεπικοινωνιακό οργανισμό, οι εργαζόμενοι μειώθηκαν από 13.000 το 2000 σε 3.300 τη χρονιά που πέρασε, ενώ χιλιάδες απολύσεις έγι­ναν και στην Ουγγαρία.

ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΝΟΣ
nanos@pegasus.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: