Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

Ανακοινώθηκαν στοιχεία τετραετίας για έλλειμμα και δημόσιο χρέος

Στο 10,5% του ΑΕΠ, αναθεώρησε σήμερα Τρίτη του Πάσχα το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ελλάδας για το 2010 η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, ενώ αναπροσάρμοσε το περυσινό δημόσιο χρέος στο 142,8% του ΑΕΠ.
Σε σχέση με τα αρχικά στοιχεία το έλλειμμα του 2010 αναθεωρήθηκε κατά 1,1% (2,3 δισ. ευρώ). Ο προϋπολογισμός προέβλεπε ότι θα διαμορφωθεί στο 9,4% ή 21,9 δισ. ευρώ.
Το Φεβρουάριο η Κομισιόν εκτιμούσε το έλλειμμα στο 9,6% του ΑΕΠ για το 2010 και στο 7,6% για το 2011.
Το ελληνικό έλλειμμα ήταν το δεύτερο υψηλότερο μετά την Ιρλανδία (32,4%), ενώ το χρέος ήταν το υψηλότερο, με δεύτερη την Ιταλία (119% του ΑΕΠ).
«Η κυβέρνηση θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των στόχων του δημοσιονομικού της προγράμματος», τόνισε το υπουργείο Οικονομικών την Τρίτη, προσθέτοντας ότι η απόκλιση είναι κυρίως αποτέλεσμα της βαθύτερης από το αναμενόμενο ύφεσης.
Η Eurostat αναθεώρησε προς τα πάνω και το έλλειμμα του 2008 στο 9,8% (από 9,4%), κυρίως λόγω των «επικαιροποιημένων στοιχείων για τις οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία». Το χρέος του 2008 αυξήθηκε επίσης στο 110,7% του ΑΕΠ, από 110,3%.
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώσε ταυτόχρονα τα δημοσιονομικά στοιχεία των ετών 2007-2010 τα οποία καταρτίστηκαν, στα πλαίσια της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ), για την πρώτη κοινοποίηση του έτους 2011 και υποβλήθηκαν προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ελλάδας στη Eurostat κατ’ εφαρμογή του Κοινοτικού Κανονισμού (EC) 479/2009, όπως ισχύει.
Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία από τις πηγές, το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης για το έτος 2010, όπως υπολογίζεται στα πλαίσια της ΔΥΕ, εκτιμάται στα 24,2 δισ. ευρώ (10,5% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος), ενώ το ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης, στο τέλος του 2010 ανήλθε στα 328,6 δισ. ευρώ, (142,8% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος).
Σύμφωνα με την έκθεση της Eurostat (General government deficit and debt - Greece) η οποία συντάχθηκε βάσει των προτύπων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA 95) τόσο τα στοιχεία για το έλλειμμα όσο και τα στοιχεία για το χρέος αναθεωρούνται επί τη βάσει νέων δεδομένων.
Έτσι, το δημοσιονομικό έλλειμμα ανά έτος:
 
Το 2007 στο 6,4% του ΑΕΠ (14,5 δισ. ευρώ)

Το 2008 στο 9,8% του ΑΕΠ (23,1 δισ. ευρώ)

Το 2009 στο 15,4% του ΑΕΠ (36,3 δισ. ευρώ)

Το 2010 στο 10,5% του ΑΕΠ (24,19 δισ. ευρώ)

Το δημόσιο χρέος ανά έτος:

Το 2007 τοποθετείται στο 105,4% του ΑΕΠ (239 δισ. ευρώ)

Το 2008 στο 110,7% του ΑΕΠ (262,3 δισ. ευρώ)

Το 2009 στο 127,1% του ΑΕΠ (298,7 δισ. ευρώ)

Το 2010 στο 142,8% του ΑΕΠ (328,5 δισ. ευρώ)

 news.in.gr/economy/article/

Σχόλιο....Και τώρα μαντέψετε ...ποιος θα το καλύψει...
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: