Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014

ΣτΕ: Πράσινο φως στις κατασχέσεις καταθέσεων χωρίς προειδοποίηση για οφειλές προς το Δημόσιο

Νόμιμες κρίθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας οι κατασχέσεις χρημάτων που βρίσκονται σε τράπεζες λόγω οφειλών προς το Δημόσιο, χωρίς να έχει ενημερωθεί προηγουμένως ο οφειλέτης.
Ειδικότερα, η 7μελής σύνθεση του ΣτΕ (με εξαίρεση τον εισηγητή της υπόθεσης) ανέτρεψε προηγούμενη απόφαση του Στ΄ τμήματος του Δικαστηρίου που είχε αποφανθεί ότι η σχετική διάταξη του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Ν.Δ. 356/1974) είναι αντισυνταγματική αφού ο οφειλέτης δεν μπορεί να αμυνθεί νομικά.

Όπως επισημαίνουν οι Σύμβουλοι της Επικρατείας, η μη κοινοποίηση στον οφειλέτη του κατασχετηρίου, αποσκοπεί στο να μην κάνει ανάληψη των χρημάτων από την τράπεζα.
«Η μη κοινοποίηση στον οφειλέτη οφείλεται στον προφανή λόγο ότι, αν αυτός επληροφορείτο την επικειμένη λήψη του μέτρου, θα έσπευδε να εισπράξει από τον τρίτο (σ.σ.: τράπεζα ) τα οφειλόμενα σ' αυτόν χρήματα ή απαιτήσεις ή θα ανελάμβανε τα εις χείρας τρίτου κινητά του, με συνέπεια, βεβαίως, να καθίσταται αδύνατη η εξ αυτών ικανοποίηση της αξιώσεως του Δημοσίου» αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: